Hoppa till innehåll
Gatuplanet

HVB-hem otrygga för barnen

Över 8000 barn och unga är placerade på HVB-hem, för att de av olika anledningar inte kan bo med sin familj, eller saknar familj. Boendena och personalen ersätter hemmiljön under en längre eller kortare period. Därför är personalens arbetsvillkor avgörande för möjligheten att uppmärksamma och tillgodose barnens behov, menar fackförbundet Vision som gjort en undersökning med personal på HVB-hem. Den visar att många anser att hemmen är otrygga och att det händer att barn far illa.
Maria Hagström.

Fler än två av tre anställda arbetar alltid eller ibland ensamma. Samtidigt visar Socialstyrelsens siffror att antalet barn och unga som placeras i HVB-hem fortsätter att öka.

– För att de här barnen ska få en god omvårdnad krävs bra bemanning, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

Undersökningen, där 252 av Visions medlemmar deltog, visar också att en av fem inte ersätts av vikarier om de är sjuka.

– Kommunerna behöver vara mycket noggranna med att barnens behov blir tillgodosedda när de placerar barn i HVB-hem. Det handlar om att säkra kontinuiteten vad gäller erfaren och kunnig personal, att våra medlemmar får möjlighet att lära känna barnen och därmed förstå deras behov, säger Veronica Karlsson.

Ett hem för vård eller boende eller HVB-hem är i Sverige en institution som på uppdrag från kommunen erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj. Det finns även boenden för familjer och för vuxna som har olika sociala problem som de behöver vård och stöd kring och utanför sitt eget boende. Dessa boenden kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägda och drivna av flera kommuner.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.