Hoppa till innehåll

Om Situation Sthlm

Gatutidningen Situation Sthlm har sedan starten 1995 sålts av hemlösa människor i Stockholm. Över 90 procent av tidningens säljare upplever en positivt förändrad livssituation sedan de började sälja Situation Sthlm.

Tidningen

Sista onsdagen varje månad kommer ett nytt nummer av Situation Sthlm ut. Så har det sett ut i snart 30 år. Situation Sthlm är den enda månadstidningen i landet som sysslar med den snäva form av lokaljournalistik i magasinsformat som tidningen gjort till sitt kännetecken. 15 900 personer köper tidningen och över 100 000 läser den varje månad.

Situation Sthlm har tilldelats bland andra Svenska PEN:s Bernspris 2005 med motiveringen: ”För att den med pondus visar att det Stockholm offentligheten placerat i periferin egentligen ligger i centrum. Med siktet envist vänt mot bostadspolitikens och psykiatrireformens återvändsgränder och med en kulturbevakning som står sig när andra kulturtidskrifter går omkull”. Samt Publicistklubbens Stora Pris 2006 med motiveringen: ”Ger en röst åt de utsatta och utslagna i samhället och vidgar därmed yttrandefriheten”. 2015 mottog tidningens chefredaktör Ulf Stolt Sveriges Tidskrifters Stora pris och 2011 tilldelades Situation Sthlms Liveradio ”Radioskugga”, av och med säljarna, Radiopriset i kategorin Årets Närradio.

Utgivare

Situation Sthlm ges ut av Situation Sthlm AB. Tidningen är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden och kommer ut sista onsdagen i månaden 11 gånger om året. Situation Sthlm AB ägs av chefredaktör Ulf Stolt och den Ideella föreningen Situation Sthlm. Aktiebolaget delar inte ut vinst till aktieägarna, allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Social verksamhet

Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm en social verksamhet som på flera sätt stödjer säljarnas väg tillbaka till samhället. Sociala verksamheten erbjuder:

 • Tidningsförsäljning
 • Motiverande samtal
 • Stöd i kontakt med socialtjänst, kriminalvård och andra myndigheter (Skatteverket m.fl)
 • Daglig tillgång till datorer, telefon och dagstidningar
 • Datorstöd (bank-id, hantering av ansökningar, blanketter, e-post)
 • Personligt stöd med privatekonomi (betala räkningar, ansökningar till myndigheter)
 • C/o-adress till Situation Sthlm (tex för röstkort, deklaration, övrig myndighetspost)
 • Skrivarverkstad (publicera egna texter i tidningen Situation Sthlm)
 • Gratis caféverksamhet med bibliotek
 • Klädutlämning
 • Regelbundna aktiviteter (som julfirande, luncher, kvällsöppet)
 • Regelbundna skriftliga utvärderingar och enkäter

Målgruppsdefinition

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, f.d. hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruksproblem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa, men inte alla. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd. Personer som inte omfattas av det sociala stöd som samhället erbjuder eller inte har några etablerade kontakter inom t.ex. socialtjänst, sjukvård eller psykiatri skrivs inte in som säljare av Situation Sthlm. Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med arbete som metod. Vår målgrupp består av de personer vars stöd från Situation Sthlm kompletteras av samhällets insatser.

Situation Sthlms skrivarverkstad

Skrivarverkstaden syftar till att ge våra säljare möjlighet att göra sin röst hörd genom att motivera dem till att publicera sina egna texter. Sedan starten har Situation Sthlm ett återkommande inslag, säljarnas egna sidor som kallas ”Med egna ord”. Innehållet uppskattas mycket, både av säljarna själva och av läsarna. Sidorna består av kortare texter, reflektioner, artiklar och dikter. Med skrivarverkstaden vill vi motivera fler säljare att skriva. När säljare får sina texter publicerade får dom ersättning för sina arbeten vilket är ytterligare ett led i sysselsättningstanken. Men den största vinsten är att säljarnas röster blir hörda vilket verkar för yttrandefrihet och det är också en stor vinst att dom vågar lära sig hantera och behärska språket, vilket är en förutsättning och ett viktigt steg på vägen för att ta sig vidare. Situation Sthlms skrivarverkstad erhöll 2006 anslag från Svenska Akademin för utvecklandet av denna verksamhet som bl.a. resulterade i boken ”Hemlös – med egna ord”, 2007.

Studiebesök

Många hör av sig till oss för att ställa frågor och göra intervjuer kring verksamheten inför till exempel specialarbeten och uppsatser. Vi besvarar inte dessa frågor via mail utan avsätter tid för att ta emot studiebesök hos oss på Torkel Knutssonsgatan 37 där vi berättar om Situation Sthlms verksamhet.

Det är bra att ni före studiebesöket förbereder frågor och själv tänker igenom vad för information ni vill ha ut av besöket.

Vill ni komma i kontakt med säljare för intervju eller för att ställa frågor kan ni maila ett anslag eller intresseanmälan som vi sätter upp i vår distribution. Beskriv då kortfattat vilka ni är, vem ni söker komma i kontakt med och lämna kontaktuppgifter så kan han/hon som är intresserad av att ställa upp själva kontakta er.

För att komma vid något av dessa tillfällen anmäler du dig till jonas@situationsthlm.se

Föreläsningar

En viktig del av vår verksamhet handlar om att informera och nyansera bilden av hemlöshet och socialt utanförskap och våra föreläsningar är mycket uppskattade av företag, organisationer och skolor. Verksamhetschef för Situation Sthlms sociala verksamhet Jenny Lindroth föreläser om bland annat:

 • Vägen tillbaka – från utanförskap till konstruktiv sysselsättning
 • Empowerment – vikten av arbete och sammanhang
 • Att få människor att växa
 • Hemlöshet – då och nu
 • Situation Sthlm – 30 år på Stockholms gator
 • Mångfald
 • Socialt företagande
 • Problemen med välgörenhet

Situation Sthlm i skolan

En av de bärande idéerna med Situation Sthlm är att påverka människors attityd i frågor om hemlöshet och utanförskap. Möjligheten att påverka inställningen i dessa frågor är självfallet större då man har möjligheten att ta upp ämnet med ungdomar. Syftet med vår skolsatsning är att skapa förståelse om ömsesidighet mellan individer med utgångspunkt från ett värderings- och beteendeperspektiv där eleverna blir engagerade och delaktiga. Vår förhoppning är att vårt undervisningsmaterial kan vara en bra utgångspunkt då man i skolan ska ta upp och diskutera frågor som mänskliga rättigheter, demokrati, utanförskap och egenmakt.

Hämta vårt undervisningsmaterial här

Medlemskap

Bli medlem i Ideella föreningen Situation Sthlm genom att maila till info@situationsthlm.se. Medlemskapet kostar 200 kronor per år.