Situation Sthlm

Tidningen

Sista onsdagen varje månad kommer ett nytt nummer av Situation Sthlm ut. Så har det sett ut i över tjugo år. Vi är den enda månadstidningen i landet som sysslar med den snäva form av lokaljournalistik i magasinsformat som vi gjort till vårt kännetecken. 14.800 personer köper tidningen varje månad. 101.000 läser den.

Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 52 sidor varje månad, 11 gånger om året, i över tjugofem år – som i ett vidare perspektiv också berättar någonting om staden och tiden nu. Och varför du köpt en tidning av en hemlös människa på gatan.

Priser och utmärkelser

Två volymer av boken ”Hemlös – med egna ord” har givits ut 2008 och 2015. Boken ”Raines Dagbok” gavs ut 2010. Hemlöse tidningsförsäljaren Raine Gustafssons samlade, prisbelönta (han delade PEN-klubbens Bernspris med Situation Sthlm 2005) dagböcker – etthundratrettiotre stycken – som under tolv år från våren 1998 till våren 2010 utan avbrott publicerats i Situation Sthlm. Aldrig tidigare, någonstans i världen, har en sådan dagbok, skriven av en hemlös person medan det hemlösa livet pågick, löpande publicerats i en tidskrift. Eller senare givits ut i bokform.

Situation Sthlm har tilldelats bland andra Svenska PEN:s Bernspris 2005 med motiveringen: ”För att den med pondus visar att det Stockholm offentligheten placerat i periferin egentligen ligger i centrum. Med siktet envist vänt mot bostadspolitikens och psykiatrireformens återvändsgränder och med en kulturbevakning som står sig när andra kulturtidskrifter går omkull”. Samt Publicistklubbens Stora Pris 2006 med motiveringen: ”Ger en röst åt de utsatta och utslagna i samhället och vidgar därmed yttrandefriheten”. 2015 mottog tidningens chefredaktör Ulf Stolt Sveriges Tidskrifters Stora pris och 2011 tilldelades Situation Sthlms Live.radio ”Radioskugga”, av och med säljarna, Radiopriset i kategorin Årets Närradio.

Tidningens reklamkampanjer vann 2006 och 2007 Sveriges Tidskrifters pris i kategorin ”Årets reklamkampanj”. Och kampanjen ”Det är inte vem som helst som säljer Situation Sthlm” – med försäljarnas CV:n – vann 2012 två brons och ett silverlejon i Cannes, samt ett Silverägg på Guldäggsgalan samma år.

Utgivare

Situation Sthlm ges ut av Situation Sthlm AB. Tidningen är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden och kommer ut sista onsdagen i månaden 11 gånger om året. Situation Sthlm AB ägs i lika delar av chefredaktör Ulf Stolt, Rainbow Sweden samt Ideella föreningen Situation Sthlm. Aktiebolaget delar inte ut vinst till aktieägarna, allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Social verksamhet

Vi är mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka till samhället. Vi strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i vårt café. Den sociala verksamheten erbjuder även alla säljare att ha sin post till Situation Sthlm och fri tillgång till telefon, datorer med internet uppkoppling och stöd i att lära sig hantera datorn som verktyg.

Målgruppsdefinition

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, f.d. hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruksproblem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa, men inte alla. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd.

Verksamheten erbjuder också timanställning, arbetsträning, skrivarverkstad, datorstöd, motiverande samtal, juridisk rådgivning och diverse aktiviteter. Personer som inte omfattas av det sociala stöd som samhället erbjuder eller inte har några etablerade kontakter inom t.ex. socialtjänst, kriminalvård eller psykiatri skrivs inte in som säljare av Situation Sthlm. Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med arbete som metod. Vår målgrupp består av de personer vars stöd från Situation Sthlm kompletteras av samhällets insatser.

Hur kan jag/mitt företag hjälpa till?

Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant, anlita oss som föreläsare, sponsra verksamheten eller sätta in pengar på vårt bg konto: 5357-3259

Föreläsningar

En viktig del av vår verksamhet handlar om att informera och nyansera bilden av hemlöshet och socialt utanförskap och våra föreläsningar är mycket uppskattade av företag, organisationer och skolor. Verksamhetschef för Situation Sthlms sociala verksamhet Jenny Lindroth föreläser om bland annat:

  • Vägen tillbaka – från utanförskap till konstruktiv sysselsättning
  • Empowerment – vikten av arbete och sammanhang
  • Att få människor att växa
  • Hemlöshet – då och nu
  • Situation Sthlm – 20 år på Stockholms gator
  • Mångfald
  • Socialt företagande
  • Problemen med välgörenhet

Talarpresentation Jenny Lindroth

Situation Sthlms skrivarverkstad

Skrivarverkstaden syftar till att ge våra säljare möjlighet att göra sin röst hörd genom att motivera dem till att publicera sina egna texter. Sedan starten har tidningen Situation Sthlm ett återkommande inslag, säljarnas egna sidor som kallas ”Med egna ord”. Innehållet uppskattas mycket, både av säljarna själva och av läsarna. Sidorna består av kortare texter, reflektioner, artiklar och dikter. Med skrivarverkstaden vill vi motivera fler säljare att skriva. När säljare får sina texter publicerade får dom ersättning för sina arbeten vilket är ytterligare ett led i sysselsättningstanken. Men den största vinsten är att säljarnas röster blir hörda vilket verkar för yttrandefrihet och det är också en stor vinst att dom vågar lära sig hantera och behärska språket, vilket är en förutsättning och ett viktigt steg på vägen för att ta sig vidare. Situation Sthlms skrivarverkstad erhöll 2006 anslag från Svenska Akademin för utvecklandet av denna verksamhet som bl.a. resulterade i boken ”Hemlös – med egna ord”, 2007.

Gatujuristerna

Situation Sthlm startade volontärprojekt Gatujuristerna som drivs i samarbete med Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet. Studenter på juristlinjen får praktisera sina kunskaper och Situation Sthlms säljare får gratis hjälp och rådgivning med juridiska frågor.

Offentlig sektor

Regelbunden kontakt hålls med berörda parter inom Socialtjänstförvaltning, Uppsökarenheten för vuxna, och Stadsdelsförvaltningarna. Situation Sthlm ska etablera samarbeten med de verksamheter inom offentlig sektor som kan medverka till att Situation Sthlm uppnår sitt syfte. Möjlighet finns också för säljaren att kunna ha möten i våra lokaler.

Situation Sthlm i skolan

En av de bärande idéerna med Situation Sthlm är att påverka människors attityd i frågor om hemlöshet och utanförskap. Möjligheten att påverka inställningen i dessa frågor är självfallet större då man har möjligheten att ta upp ämnet med ungdomar. Syftet med vår skolsatsning är att skapa förståelse om ömsesidighet mellan individer med utgångspunkt från ett värderings- och beteendeperspektiv där eleverna blir engagerade och delaktiga. Vår förhoppning är att vårt undervisningsmaterial kan vara en bra utgångspunkt då man i skolan ska ta upp och diskutera frågor som mänskliga rättigheter, demokrati, utanförskap och egen makt.

Hämta vårt undervisningsmaterial här

Studiebesök

Många hör av sig till oss för att ställa frågor och göra intervjuer kring verksamheten inför till exempel specialarbeten och uppsatser. Vi besvarar inte dessa frågor via mail utan avsätter tid för att ta emot studiebesök hos oss på Torkel Knutssonsgatan 37 där vi berättar om Situation Sthlms verksamhet.

Det är bra att ni före studiebesöket förbereder frågor och själv tänker igenom vad för information ni vill ha ut av besöket.

Vill ni komma i kontakt med säljare för intervju eller för att ställa frågor kan ni maila ett anslag eller intresseanmälan som vi sätter upp i vår distribution. Beskriv då kortfattat vilka ni är, vem ni söker komma i kontakt med och lämna kontaktuppgifter så kan han/hon som är intresserad av att ställa upp själva kontakta er.

För att komma vid något av dessa tillfällen anmäler du dig till jonas@situationsthlm.se