Situation Sthlm
Frågor och svar om Situation Sthlm

Finns det liknande tidningar i några andra svenska städer?
Faktum ges ut i Göteborg och Malmö ut månadsvis – tolv gånger om året.

Finns det liknande tidningar i andra delar av världen?
I dag finns det gatutidningar i hela världen. Exakt hur många är svårt att säga eftersom vissa inte blir så långlivade men runt 200 är en siffra som brukar nämnas. INSP heter det största nätverket av gatutidningar. Situation Sthlm har varit med i det sedan organisationen bildades 1995.

Hur ofta kommer tidningen ut?
Sista onsdagen i månaden, elva gånger per år.

Hur finansieras Situation Sthlms verksamhet?
Situation Sthlm finansieras genom överskott från tidningsförsäljningen, annonsering, sponsorer, bidrag och donationer.

Samarbetar ni med andra organisationer eller myndigheter?
Vår ideella organisation har ett brett kontaktnät med andra frivilligorganisationer som arbetar med arbets- och hemlöshet, samt ett tätt samarbete med olika myndigheter som Stockholms läns landsting, olika behandlingshem, kriminalvård, frivård, stadsdelsnämnder, socialdistrikt och Stockholms stad.

Tar ni emot kläder?
Nej. Situation Sthlm är en organisation som fokuserar på sysselsättning för hemlösa personer. Vill du lämna kläder hänvisar vi till organisationer som Ny Gemenskap, Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

Varför ska man inte köpa tidningen på tunnelbanan, bussen eller pendeltåget?
Försäljning får inte ske på SL:s område, innanför spärrarna. Dessutom bygger hela idén med Situation Sthlm på frivillighet. Även de som köper tidningen ska känna att de själva väljer om de vill köpa eller inte. Försäljningen ska inte kännas påträngande. Våra försäljare har också skrivit på att de ska följa regler som bland annat förbjuder dem att sälja tidningen på tunnelbanan, pendeltåget, bussen och perrongerna. Alla försäljare tilldelas dessutom en försäljningsplats, där de ska sälja tidningen.

Vad gör de hemlösa försäljarna med pengarna de tjänar?
Eftersom vi inte har något anställningsförhållande till försäljarna lägger vi oss inte i det. Och även om vi hade haft det skulle vara fel att lägga oss i vad de gör med sin förtjänst. Därför gör vi inte det.

Frågor & svar om hemlöshet

Varför blir man hemlös?
Det finns egentligen lika många anledningar som det finns hemlösa. Men vräkning, missbruk, skilsmässa, psykisk sjukdom eller personlig konkurs är några vanliga anledningar.

Vad händer om man inte har råd att betala hyra?
Först får personen upprepade kravbrev från hyresvärden och om hyran inte betalas skickar hyresvärden skulden till inkasso. Därefter blir det avhysning från bostaden och samtidigt kontaktas socialtjänsten. Socialtjänsten brukar då – även om det faktiskt finns lagstadgade möjligheter för dem att agera – oftast inte göra så mycket om det inte finns barn med i bilden.

Hur många hemlösa människor finns det i Sverige? I Stockholm?
I Socialstyrelsens senaste rapport (Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden) räknar man med att det finns 34 000 hemlösa människor i Sverige och 4100 personer i Stockholm.

Finns det hemlösa ungdomar?
Ja. Hemlösa ungdomars situation har uppmärksammats alltmer senaste tiden. Deras situation skiljer sig en del från vuxna hemlösa människors, då ungdomars hemlöshet ofta beror på att de har en familjesituation som omöjliggör att de kan bo hemma.

Vad finns det för hjälp?
Olika frivilligorganisationer driver härbärgen, olika dagverksamheter och soppkök vid akut behov. Det finns också nykterhetsorganisationer som driver behandlingshem av olika slag. Socialtjänsten erbjuder hjälp för dem som klarar kraven på nykterhet och drogfrihet.

Hur kan jag/mitt företag hjälpa till?
Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant, anlita oss som föreläsare, sponsra verksamheten eller sätta in pengar på vårt pg konto: 28 19 18 – 3

Vad innebar psykiatrireformen som genomfördes i början av nittiotalet?
I korta drag betydde den att många av dem som skrevs ut från institutionerna snabbt blev hemlösa eftersom de inte klarade ett eget boende utan stöd.

Vad gör socialtjänsten?
Socialtjänsten kan hjälpa människor med avgiftningar, behandlingar, klädbidrag, och hjälp enligt ”Tak över huvudet”-garantin. Men socialtjänstens resurser är mycket begränsade i dag, den har inte möjlighet att hjälpa så mycket som den själv vill. Eller sett till behovet. Alla hemlösa vill inte heller ha hjälp ifrån socialtjänsten, eftersom de upplever att de inte klarar av de höga krav som ställs på absolut nykterhet och drogfrihet för att få någon hjälp.

Får alla hemlösa personer socialbidrag?
Nej, alla får inte socialbidrag. En del har pension i någon form, och en del klarar inte av kraven socialtjänsten ställer och är då helt utan social grundtrygghet.

Skulle fler bostäder lösa problemet?
För att få bukt med bostadskön och bostadslösa behöver det byggas fler mindre hyreslägenheter. För att få bukt med hemlösheten behövs det flera och bättre samordnade resurser med alla instanser som socialtjänsten, landsting och övriga i samhället. Det är en grunden en politisk fråga. I stort sett samtliga utredningar kring hemlöshet betonar att en egen lägenhet är grundförutsättningen för att annan hjälp och stöd ska fungera.