Situation Sthlm

Frågor och svar


När startades tidningen?
Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995.

Vad är Situation Sthlm för sorts organisation?
Situation Sthlm är en fristående organisation. Tidningen är ett icke vinstutdelande aktiebolag – allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten – som till största delen ägs och drivs av personalen. Den sociala verksamheten är en ideell förening. Styrelsen består till viss del av personalen.

Skriver de hemlösa själva i tidningen?
Ja, en sektion i tidningen heter ”Med egna ord”. Där skriver, tecknar och fotograferar säljarna om saker som berör dem. Det är en av tidningens mest lästa delar.

Hur stor är Situation Sthlms upplaga?
14 800 exemplar per månad (TS-registrerad upplaga 2022) med 101 000 läsare per månad.

Hur många säljare finns det?
Ca 200 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dem är ca 20 procent kvinnor. Situation Sthlm säljs också i stora delar av Mälardalen b. la i Uppsala, Örebro, Gävle, Västerås, Borlänge, Eskilstuna och Köping.

Vad tjänar säljarna?
Säljarna köper tidningen av oss för 40 kr och säljer den sedan vidare för 80 kr och erhåller alltså 40 kr per sålt nummer.

Varför är det viktigt att man tar tidningen man köper?

Om våra säljare erhåller pengar utan att sälja en tidning (dvs säljer samma sålda tidning igen) äventyrar det grunden till Situation Sthlms verksamhet. Ju färre tidningar säljarna säljer, desto mer minskar upplagan och till slut finns det ingen tidning kvar att sälja och då finns inte jobbet kvar. Ett annat skäl till att ta tidningen (och förhoppningsvis läsa den) är att tidningen i sig – med bland annat säljarnas egna ord – verkar för yttrandefrihet och ger en röst till en grupp människor som ofta inte hörs i debatten.

Många gatutidningar kämpar med liknande kommunikativa problem – att förklara att genom att ta tidningen (inte låta den säljas igen) så säkras jobbet för säljaren och bidrar till arbetets värdighet och jobbet som säljares status. En av våra systertidningar i USA ”The Contributor” förklarar vikten av detta i deras kampanj ”Take the Paper – Read the paper” här: https://www.facebook.com/watch/?v=845977049119615

Varför kan man inte ge dricks när man köper tidningen med Swish?

Situation Sthlms upplaga har under flera år minskat, det gör de flesta ”papperstidningar” och skälen är flera, men en av anledningarna till det för vår del är att givandet/dricksen ökat. Säljarna behöver ju då sälja färre tidningar och således jobba mindre – vilket initialt kan verka schysst – men istället går dessa viktiga möten med er kunder samt den värdefulla och de rehabiliterande effekterna av tiden säljarna jobbar, förlorad. Och äventyrar Situation Sthlm möjlighet att driva verksamheten.

Om Swish används för transaktioner av pengar/dricks eller annat än för tidningar äventyrar det i längden Situation Sthlms grundläggande verksamhet och idé vilken är att skapa jobb till våra säljare. Situation Sthlms ambition är att fler köper tidningen, inte färre. Att köpa tidningen (och ta den), sysselsätter våra säljare. Mötet med kunderna är också viktigt för säljarna (och köparna) och att ta tidningen och inte bara ge pengar skiljer Situation Sthlm från välgörenhet och säkrar jobbet för säljarna.

Ett ytterligare skäl till att man inte kan använda Swish för ge dricks är att Situation Sthlm inte driver eller ska fungera som en bankverksamhet. Varje transaktion kostar och Situation Sthlm står för den kostnaden. Systemet finns som betalalternativ till kontanter och är endast avsett för köp av tidningen.

Vilka krav ställs på säljarna?
Att de uppträder nyktert och sköter sin försäljning samt har en försäljningslegitimation.

Hur vet ni att säljarna sköter sig?
Jobbet med att sälja Situation Sthlm är viktigt för våra säljare och därför månar de om sitt arbete. Alla säljare skriver också under ett försäljaravtal när dom registreras som försäljare. Tidningsförsäljningen är i grunden självreglerande vilket betyder att man som säljare inte kommer sälja så många tidningar om man inte sköter sin försäljning på ett positivt sätt. Genom daglig dialog och nära samarbete skapar vi värdefulla arbetsrelationer med säljarna och det är grunden till vår fungerande verksamhet.

Vad gör ni om en säljare trots allt missköter sig?
Vi arbetar med en grupp människor som ofta har mycket stora problem. Men vi ser dagligen att utsatta människor kan arbeta och att deras tillvaro blir bättre av det. Därför är det vår absoluta strävan att försöka rätta till det som inte fungerar tillfredsställande. Om en säljare inte lever upp till det avtal de undertecknar med oss när de blir säljare kallar vi till ett möte för att lösa situationen. Om alla försök att rätta till det som inte fungerar misslyckas blir man av med möjligheten om att sälja Situation Sthlm. Men man är alltid välkommen tillbaka när man kan leva upp till försäljaravtalet.

Finns det liknande tidningar i några andra svenska städer?
Faktum ges ut i Göteborg och Malmö ut månadsvis – tolv gånger om året.

Finns det liknande tidningar i andra delar av världen?
I dag finns det gatutidningar i hela världen. Exakt hur många är svårt att säga eftersom vissa inte blir så långlivade men runt 200 är en siffra som brukar nämnas. INSP heter det största nätverket av gatutidningar. Situation Sthlm har varit med i det sedan organisationen bildades 1995.

Hur ofta kommer tidningen ut?
Sista onsdagen i månaden, elva gånger per år.

Hur finansieras Situation Sthlms verksamhet?
Situation Sthlm finansieras genom överskott från tidningsförsäljningen, annonsering, sponsorer, bidrag och donationer.

Samarbetar ni med andra organisationer eller myndigheter?
Vår ideella organisation har ett brett kontaktnät med andra frivilligorganisationer som arbetar med arbets- och hemlöshet, samt ett tätt samarbete med olika myndigheter som Stockholms läns landsting, olika behandlingshem, kriminalvård, frivård, stadsdelsnämnder, socialdistrikt och Stockholms stad.

Tar ni emot kläder?
Nej. Situation Sthlm är en organisation som fokuserar på sysselsättning för hemlösa personer. Vill du lämna kläder hänvisar vi till organisationer som Ny Gemenskap, Convictus, Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

Varför ska man inte köpa tidningen på tunnelbanan, bussen eller pendeltåget?
Försäljning får inte ske på SL:s område, innanför spärrarna. Dessutom bygger hela idén med Situation Sthlm på frivillighet. Även de som köper tidningen ska känna att de själva väljer om de vill köpa eller inte. Försäljningen ska inte kännas påträngande. Våra försäljare har också skrivit på att de ska följa regler som bland annat förbjuder dem att sälja tidningen på tunnelbanan, pendeltåget, bussen och perrongerna. Alla försäljare tilldelas dessutom en försäljningsplats, där de ska sälja tidningen.

Vad gör de hemlösa försäljarna med pengarna de tjänar?
Eftersom vi inte har något anställningsförhållande till försäljarna lägger vi oss inte i det. Och även om vi hade haft det skulle vara fel att lägga oss i vad de gör med sin förtjänst. Därför gör vi inte det.

Frågor & svar om hemlöshet

Varför blir man hemlös?
Det finns egentligen lika många anledningar som det finns hemlösa. Men vräkning, missbruk, skilsmässa, psykisk sjukdom eller personlig konkurs är några vanliga anledningar.

Vad händer om man inte har råd att betala hyra?
Först får personen upprepade kravbrev från hyresvärden och om hyran inte betalas skickar hyresvärden skulden till inkasso. Därefter blir det avhysning från bostaden och samtidigt kontaktas socialtjänsten. Socialtjänsten brukar då – även om det faktiskt finns lagstadgade möjligheter för dem att agera – oftast inte göra så mycket om det inte finns barn med i bilden.

Hur många hemlösa människor finns det i Sverige? I Stockholm?
I Socialstyrelsens senaste rapport (Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden) räknar man med att det finns drygt 33 000 hemlösa människor i Sverige och 4100 personer i Stockholm.

Finns det hemlösa ungdomar?
Ja. Hemlösa ungdomars situation har uppmärksammats alltmer senaste tiden. Deras situation skiljer sig en del från vuxna hemlösa människors, då ungdomars hemlöshet ofta beror på att de har en familjesituation som omöjliggör att de kan bo hemma.

Vad finns det för hjälp?
Olika frivilligorganisationer driver härbärgen, olika dagverksamheter och soppkök vid akut behov. Det finns också nykterhetsorganisationer som driver behandlingshem av olika slag. Socialtjänsten erbjuder hjälp för dem som klarar kraven på nykterhet och drogfrihet.

Hur kan jag/mitt företag hjälpa till?
Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant, anlita oss som föreläsare, sponsra verksamheten eller sätta in pengar på vårt bg konto: 431-22 52

Vad innebar psykiatrireformen som genomfördes i början av nittiotalet?
I korta drag betydde den att många av dem som skrevs ut från institutionerna snabbt blev hemlösa eftersom de inte klarade ett eget boende utan stöd.

Vad gör socialtjänsten?
Socialtjänsten kan hjälpa människor med avgiftningar, behandlingar, klädbidrag, och hjälp enligt ”Tak över huvudet”-garantin. Men socialtjänstens resurser är mycket begränsade i dag, den har inte möjlighet att hjälpa så mycket som den själv vill. Eller sett till behovet. Alla hemlösa vill inte heller ha hjälp ifrån socialtjänsten, eftersom de upplever att de inte klarar av de höga krav som ställs på absolut nykterhet och drogfrihet för att få någon hjälp.

Får alla hemlösa personer försörjningsstöd?
Nej, alla får inte försörjningsstöd. En del har pension i någon form, och en del klarar inte av kraven socialtjänsten ställer och är då helt utan social grundtrygghet.

Skulle fler bostäder lösa problemet?
För att få bukt med bostadskön och bostadslösa behöver det byggas fler mindre hyreslägenheter. För att få bukt med hemlösheten behövs det flera och bättre samordnade resurser med alla instanser som socialtjänsten, landsting och övriga i samhället. Det är en grunden en politisk fråga. I stort sett samtliga utredningar kring hemlöshet betonar att en egen lägenhet är grundförutsättningen för att annan hjälp och stöd ska fungera.