Situation Sthlm
Podcast om kvinnohistoria

Stockholmskvinnans plats i historien

Publicerad: 2020-03-05 09:23:22 Av: Text: Maria Hagström Bild: Nilsson, Na

I tio poddavsnitt låter museet Kvinnohistoriska lyssnarna lära känna kvinnan i dåtidens Stockholm. Här uppmärksammas allt från ”lesbiska ligan” 1943 till bryggerskorna som organiserade sig 1901. Berättelserna i podden Kvinnans plats är valda i samarbete med Stadsmuseet, som nu arrangerar ett
antal visningar med start 8 mars. De utgår från specifika personer som levt i staden, som Carin som sålde mjölk på Stortorget.

– Vi har satt ihop en visning där vi visar faktiska saker, fysiska spår av kvinnorna, säger utställningsproducent Frida Starck Lindfors som håller i visningarna.

Stadsmuseet har bland annat byggt upp en bostad utifrån stockholmaren Katarina Bökmans liv. Hon levde på 1500-talet och nämns i poddavsnittet om äktenskap. Hennes man blev avrättad under Stockholms blodbad.

– Hon gifter om sig två gånger, med bokbindare, som hennes första man var. Då kunde den nya mannen ta över bokbinderiet. Det var som en affärsuppgörelse.

Visningarna arrangeras vid ett antal tillfällen under våren och är en del av Stockholmsutställningen.