Hoppa till innehåll
Sprängd ur berget

Slussen

Entreprenad 91 är färdigsprängd. Efter 1150 salvor. Ungefär 20 meter ner i berget, om man räknar från den gamla infarten till garaget på Katarinavägen, börjar man nu med gjutarbetet för att skapa de 4 våningar som ska utgöra den nya bussterminalens olika delar. Under bron ligger världens största avtappningslucka och på Skeppsbron de båda klaffbroar som ska ta gående och cyklister över slusskanalen, allt i väntan på montering. Fyra år kvar till klart.
Text: Ulf Stolt Foto: Magnus Sandberg

Det är färdigsprängt i Katarinaberget nu efter ungefär 1150 små och stora sprängsalvor. Av alla de olika entreprenader
som utgör Slussenbygget tillhör utsprängningen i berget Entreprenad 91. Sedan man inledde bygget med att spränga en arbetstunnel, har 300 000 kubikmeter berg sprängts bort och fraktats undan – ofta på kvällstid för att störa trafiken förbi Slussen så lite som möjligt – på cirka 35 000 lastbilslass. Då arbete sker inne i berget är inte mycket av den kommande bussterminalen synligt på utsidan ännu, men man kan se stommen av ett av ventilationsschakten under Lokattens trappa, och ett annat ventilationsschakt på Glasbruksgatan. Om man kör Stadsgårdsleden kan man se en nedgång till bussterminalen gjuten i betong, samt en liten prototyp av hur väggarna i vissa delar av terminalen kommer att se ut. Och ungefär i höjd med Fotografiska ser man nedfarten, där man nu injekterar – gjuter och borrar in förstärkning på båda sidor – och sedan kommer Saltsjöbanans spår att ligga ovanpå.

För tillfället jobbar 30-40 personer inne i berget. Man gräver och jämnar till, besiktigar och förbereder för de omfattande gjutningsarbeten som nu ska inledas. Man börjar gjuta – det ska gjutas fyra våningar – ungefär 20 meter ner, precis under där den gamla infarten till garaget på Katarinavägen låg.

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #286

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.