Hoppa till innehåll
- inte riktigt halvvägs

Slussen

För fjärde året i rad kliver Situation Sthlm ner i byggropen vid Slussen klockan 09.00, den tredje fredagen i augusti, för en lägesrapport. Efter att de första åren mest ägnats år rivning, byggande av provisorier och förberedande anläggningsarbete för kommande konstruktioner, börjar man nu kunna skönja vissa konturer av kommande Slussen. Delar av handelsplatsen är gjuten, nytt tak över tunnelbanan, nya hål i berget. Och de sju fästena för bron mellan Södermalm och Gamla Stan väntar sin stålkonstruktion.
Text: Ulf Stolt Foto: Magnus Sandberg

I november kommer fartyget från Hongkong med den gjutna bron – 140 meter lång, väger 3 500 ton – som är det första stora delmomentet av Slussenbygget som kräver en egen invigning. Efter beläggningsoch installationsarbeten ska bron stå klar att trafikeras 23 augusti 2020.

– Alla broar ska ju ha ett lopp, så vi funderar också på att ha ett brolopp – men bron är ju så kort, så det blir fram och tillbaka, 280 meter. Vore fint med barn som sprang, det är ju de kommande generationerna som kommer att nyttja den nya Slussen, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig Slussen.

När bron kommer läggs den på pontoner i Saltsjön, så nära själva bygget det går. Fartyget som fraktar bron fylls då med vatten och sjunker ner mot botten, till dess brons pontoner når vattenytan och bär upp bron. Då körs bron fram så att båten kan pumpa ur sitt ballastvatten, flyta upp till sitt vanliga ytläge och återvända samma väg den kom. När bron sedan vrids på plats med hjälp av båtar i februari – man planerar att det ska ske under sportlovet för att påverka trafiken så lite som möjligt – stängs Stadsgårdsleden av för all trafik under två veckor, enda gången under bygget det sker. Bron är ett viktigt delmoment, då den länkar samman Södermalm med Gamla Stan och med den på plats sitter trafiken mellan Hornsgatan, Katarinavägen och Stadsgården ihop igen. Och man kan börja rivningen av den nuvarande bron.

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #264

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.