Hoppa till innehåll
En bro tar plats

Slussen

Femte året av Slussenbygget och för första gången någonting att inviga. Stålbron – 140 meter lång, 45 meter bred och med en vikt på cirka 3 400 ton – invigs 25 oktober och öppnas upp för trafik 26 oktober. Att bron i folkmun kommit att kallas guldbron är inte alls konstruktörens intention – den gula färgtonen är vald för att bron ska smälta väl in i stadsbilden och harmoniera med de gula, varma nyanserna i fasadfärgerna både i Gamla stan och på Södermalm.
Text: Ulf Stolt Foto: Magnus Sandberg

Dess korrekta namn är Slussbron. Att den gula färgen har lite metalliskt skimmer i sig är enbart för att accentuera att det är en bro av stål, inte betong. En stålbro går att göra mera nätt än en betongbro – höjden på bron varierar, vid fästet på Södermalm är bron cirka sju meter, vid fästet i Gamla stan en dryg meter. Det är två körfält i vardera riktningen ner i slitsen mot Stadsgårdsleden. På sidorna om slitsen blir det tre körfält i vardera riktningen – två bilkörfält och ett kollektivkörfält, samt gång- och cykelbanor. De åtta filerna ner mot Skeppsbron smalnar sedan av. Asfalt, cykelbana i betong, röda, svarta och grå granitplattor för gångtrafikanter.

Bron har samma segelfria höjd som den tidigare bron, vilket betyder att större fartyg fortsatt får gå genom Hammarbyslussen. På Södermalmsidan har bron en särskild sorts vågformad fog, kallad Sinusfog, som minimerar stöten från däcken som kör över fogen och minskar vibrationer i konstruktionen, dels minskar den buller. På Gamla stan-sidan styrs trafikflödet via ett trafikljus, vilket gör att hastigheterna är lägre och bron har därför en annan fog där.

Efter att bron invigs börjar utgrävningen av Södermalmstorg, en 900 kvadratmeter stor utgrävningsplats. Arkeologerna har studerat gamla kartor och vet att det är ett fornlämningsområde och tror sig veta ungefär vad de kan förväntas finna. Men de kan ju aldrig säkert veta.

Läs hela reportaget i Situation Sthlm #276

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.