Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Förskolepersonal ska upptäcka missbruk

Trots att det är viktigt att barn som växer upp i en familj med missbruk ska upptäckas så tidigt som möjligt och få det stöd de behöver, så finns det väldigt få verksamheter som vänder sig till barn i förskoleålder och deras familjer. Dessutom saknar de flesta förskolor handlingsplaner för hur de ska hantera beroendeproblematik.
Maria Hagström

Därför startade Ersta Vändpunkten, som är en stödverksamhet för anhöriga, ett projekt i samarbete med kommunala förskolor på Södermalm för att tidigare kunna upptäcka och ge stöd åt familjer.

– Förskolan är ett mycket viktigt område när det gäller missbruk i familjen. Personalen känner ofta både barnen och föräldrarna väl, och ser snabbt om det finns en omsorgssvikt till följd av missbruket, säger Bo Blåvarg, verksamhetschef på Ersta Vändpunkten.

Det tvååriga projektet är nu avslutat och lett till flera åtgärder: rutiner och handlingsplaner som bland annat tar upp hur personal kan agera och hur man pratar med barn om missbruk. Dessutom finns nu barnombud på alla förskolor inom Södermalms stadsdel, som ska se till att barnens perspektiv lyfts.

Ersta Vändpunkten hoppas nu att resultaten kan spridas till andra stadsdelar.

Artikeln är publicerad i Situation Sthlm #222. 

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.