Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Fördubblad hemlöshet i Rinkeby-Kista

Enligt Stockholms stads senaste räkning ökar hemlösheten i Rinkeby-Kista mest i Stockholm. När de flesta stadsdelar rapporterar in färre antal hemlösa människor än tidigare, har antalet fördubblats i Rinkeby-Kista. Bakom siffrorna finns alltfler barnfamiljer som saknar hem.
Maria Hagström

– Hemlösheten ser annorlunda ut hos oss säger Mia Päärni (s), ordförande för Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista. Vi har familjer som klassas som hemlösa, där det varken finns missbruk eller psykiska ohälsa. Men de kan inte få tag i en bostad. Jag tror att problemet är större än det vi ser i statistiken.

Statistiken visade 162 hemlös personer 2012, två år senare var det 327. Det handlar främst om strukturell hemlöshet. Många av stadsdelens hemlösa har inget stödbehov och skulle kunna vara både självförsörjande och självgående om de bara hade en bostad.

”Problemet är större än det vi ser i statistiken.”

– Vanliga familjer som har ekonomiskt bistånd och saknar bostad har ökat jättemycket, säger Ulrika Axelsson, verksamhetsområdeschef i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Folk bor trångt och har många barn, det blir svårt att ha ett normalt vardagsliv. Det är till exempel svårt för barnen att ta hem kamrater och få ro att läsa läxa. De grupper vi möter har inga starka ekonomiska resurser.

Det finns inga lägenheter för dem. I första hand försöker man finna andrahandskontrakt, i andra hand får familjerna bo på hotell och vandrarhem. Stadens bostadssociala resurs, SHIS Bostäder, har genomgångsbostäder för hemlösa familjer, men många av familjerna i Rinkeby-Kista är för stora för att rymmas i deras boenden. Då är hotelliknande lösningar det alternativ som finns, spritt över staden.

– Vi försöker hitta, utifrån förutsättningarna så bra förhållanden som möjligt. Vi försöker, även om det inte alltid går, hitta lösningar som gör att föräldrarna kan fortsätta lämna barn i ordinarie förskola och skola, säger Ulrika Axelsson.

Kostnader för placeringar på hotell och vandrarhem har accelererat de senaste åren. På fyra år har de nära nog dubblerats och låg ifjol på 16 miljoner.

– Vi kanske är den stadsdel som har de största bekymren med det här. Men idag jobbar vi mer aktivt med frågan för att bryta trenden och det ökar inte längre, säger Ulrika Axelsson och tillägger: Men vi kan inte bygga bostäder, vi kan inte lösa de stora problemen. Men vi kan se till att barn inte ställs på bar backe.

Enligt Ulrika Axelsson handlade det om 37 barn 2012 och 114 barn 2014. Men siffror från sista april visar att utvecklingen vänt.

– Vi kan se att antalet vuxna individer och antalet hushåll är lika. Men glädjande nog var det färre barn i dessa hushåll. Sista april var det 85 barn, säger Ulrika Axelsson.

Mia Päärni anser att det inte räcker med att bygga bostäder, eftersom många hemlösa familjer i Rinkeby-Kista ändå inte skulle ha råd med dem. Enligt henne behövs subventionerade byggen.

– Jag skulle vilja se stora byggprojekt, ett miljonprogram 2.0, utanför Stockholms kommuns gränser. Då måste vi få med oss andra kommuner runt oss, säger hon. Men det handlar förstås också om arbetsmarknadsfrågor, att folk får arbete och en bättre inkomst.

Hemlöshet i staden

Störst ökning av antalet inrapporterade personer finns i Rinkeby-Kista, som 2012 redogjorde för 162 personer jämfört med 327 år 2014. Även Bromma har nästan fördubblat antalet hemlösa från 72 till 131. Medan antalet hemlösa personer i Skärholmen har halverats: 136 till 68.

Rinkeby-Kista och Skarpnäck har störst problem med strukturell hemlöshet, där personer varken har missbruk eller psykisk ohälsa.

Skarpnäck har högst andel kvinnor, följt av Rinkeby-Kista och Älvsjö. Minst andel kvinnor finns på Kungsholmen.

Älvsjö har minst antal hemlösa personer totalt: 33

Men Skärholmen har minst antal personer i en akut boende situation (sover ute, camping, härbärge eller liknande): 8 personer

Räkningen skedde 25 september 2014.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.