Hoppa till innehåll
- 100 procent av kvinnorna har fått en bättre situation

Att sälja Situation Sthlm förändrar livet

Så gott som alla Situation Sthlms säljare, 94 procent, har fått en bättre livssituation efter att de började sälja tidningen. Bland kvinnorna svarar samtliga att situationen förbättrats. ”Helt otroligt mycket, från att vara känslomässigt dränerad, nerknarkad och utan hopp har livet vänt till att bli värdigt, stabilt och emellanåt njutningsfullt”, skriver en kvinna i Situation Sthlms årliga enkät med säljarna.
Text: Maria Hagström Foto: Johan Olsson

Tidigare år har svaren sett liknande ut. Det är alltid en klar majoritet som uppger att deras situation har förbättrats, men i år är siffran ännu lite högre än året innan, särskilt för kvinnorna.

– Det är fler kvinnor som skriver in sig som säljare nu än tidigare. Förr var det vanligt att de skrev in sig för att deras kille sålde, nu kommer de ofta in själva. Det är nytt. De stannar också kvar som säljare, vilket visar att det betyder nåt för dem, säger Ingmari Olofsson, samordnare i den sociala verksamheten.

– Miljön hos oss är inte heller lika jobbig som den kan vara på en del andra ställen. De har en ”safe spot” här, tillägger kollegan Jonas Svensson.

I enkäten uppger många, både kvinnor och män, att de inte begår brott längre – ”tjänar ärliga pengar”, ”slipper snatta” och ”behöver inte göra kriminella saker”. Någon berättar att det är ”mindre sorger” nu, en annan ”klarar att behålla livet”. Flera skriver att självförtroendet och egenvärdet har blivit bättre och att de träffar fler människor än tidigare och har fått nya vänner. ”Lite extra pengar är också bra att ha! Men  framförallt att jag börjar få lite rutiner och struktur på min tillvaro! Men det allra finaste är ju helt klart alla sociala underbara möten jag får uppleva och samtidigt träning i.”

Flera lyfter den ekonomiska situationen: ”Har råd att köpa varma kläder, månadskort och mat när jag behöver det och jag har fått råd att hyra ett andrahandsboende efter 2 år på Centralen.” ”Jag känner inte längre att jag tigger pengar efter att jag tyvärr varit arbetslös i 22 år. Jag kan stå med huvudet högt upp utan skam och det är ju som sagt ett arbete.”

Sedan 2009 har Situation Sthlm årligen gjort en enkät med säljarna. Det är viktigt för verksamheten, påpekar Ingmari Olofsson och Jonas Svensson.

– Enkäten är alltid spännande att läsa och man blir påmind om hur viktig tidningen och den sociala verksamheten är för våra säljares mående och hälsa och känslan av tillhörighet som den tillför. Enkätens svar gör att man steppar upp och inte tappar fart i vårt dagliga arbete. Nytt för i år är att höra hur viktigt det är med en plats där man kan vara helt sig själv och känner sig sedd och lyssnad på. Också kamratskapet som finns här och som vi ser varje dag. Vad säljarna tycker om verksamheten ligger till grund för många beslut om hur den utformas.

– Med en anonym enkät får vi ärliga svar och får hjälp av dem som berörs att förändra och förbättra tidningen och den sociala delen. Så gott som allt säljarna lyfter i enkäten är positivt, men vissa påpekar att de önskar längre öppettider, en tjockare tidning och ännu mer skrivet om hemlöshet.

När säljarna får frågan vad de skulle göra om de inte sålde tidningen svarar många att de skulle vara kriminella: ”stjäla”, ”begå brott”, ”göra inbrott”. En kvinna skriver att hon skulle sälja sin kropp. Flera tror att de skulle vara döda. Några kommenterar att de skulle dricka eller använda droger mer eller må sämre psykiskt. ”Gråta, deppa och känna mig värdelös. Nu kan jag påverka min situation.” En säljare berättar att hon har kommit en bit på väg och därför skulle försöka aktivera sig och söka lättare jobb eller ”sitta inlåst inom psykiatrin”.

Sist får de frågan: Vad betyder det för dig att vara säljare av Situation Sthlm? ”Mycket” eller ”Allt”, svarar många. Någon berättar att det har gett livet mening, en annan har fått ett stort hopp i livet och en tredje har börjat få sitt liv tillbaka. Andra känner sig betydelsefulla eller stolta över att utföra ett jobb och att kunna bidra till att göra människor mer medvetna om hur olika grupper i samhället har det. Också att ”dom vanliga människorna ser att de hemlösa människorna inte bara lever på bidrag utan vill göra något.” Och en skriver: ”Det betyder ALLT – jag känner mig stolt över att kunna göra nått som ej har med det gamla pisslivet att göra som jag har fått nog av. ALLT!”

TIDNINGENS SÄLJARE

72 personer deltog i enkäten.
78 procent är män och 22 procent kvinnor.
Medelåldern är 52 år. Kvinnorna är lite yngre
med en medelålder på 45 år, medan medelåldern
för män är 54 år.Äldsta som svarade på enkäten
är 79 år, den yngsta 30 år.
94 procent uppger att deras livssituation förändrats sedan de blev
säljare. Särskilt kvinnorna – 100 procent.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.