Hoppa till innehåll
– Ny enkät med tidningssäljarna om deras livssituation

Att sälja Situation Sthlm räddar liv

Att sälja Situation Sthlm är viktigt för säljarna. I många fall livsviktigt. Flera berättar i en nygjord enkät att det har gjort att de överlevt. En del begår inte längre brott eller säljer sin kropp. Andra är gladare och mer sociala i dag. Och känner stolthet.
Text: Maria Hagström Foto: Johan Olsson

Enkäten visar att 85 procent anser att deras livssituation har förändrats sedan de började sälja tidningar. Den ekonomiska situationen har förbättrats, på olika sätt. Det kan innebära en daglig inkomst, lite fickpengar eller en möjlighet att betala skulder.

”Bättre leverne, har pengar till det jag behöver för dagen”, skriver en säljare i enkäten. Det ger också en ökad självkänsla att ha en sysselsättning och tjäna sina egna pengar. ”Människovärde”, anger en i kommentarsfältet. ”Jag känner mig mer som mig själv, att jag gör något meningsfullt. Är på nytt en människa bland de andra.”

En annan säljare skriver: ”Gör nytta för alla de som får läsa och ta del av det som händer i Stockholm och som man inte läser i andra tidningar.” Många poängterar hur värdefullt det är att träffa kunderna och att få en möjlighet att möta människor som de kanske annars aldrig hade pratat med. ”Jag mår bra när jag säljer och får träffa mina stamkunder, strökunder och klappa hundar.”

Sedan 2009 har Situation Sthlm årligen gjort en enkät med säljarna.

– Utöver att veta ålder, boendesituation och så vidare så är just de mer öppna svaren kring hur faktiskt försäljningen av Situation Sthlm påverkar livssituationen för säljarna viktig att få ta del av. Vad säljarna tycker om verksamheten ligger till grund för många beslut om hur vi utformar den, säger Jenny Lindroth, verksamhetschef för sociala verksamheten.

Tidigare år har svaren sett liknande ut. Det är alltid en klar majoritet som uppger att deras situation har förbättrats. Så gott som allt de lyfter i enkäten är positiv, men vissa önskar utökade öppettider, tjockare tidning och mer pengar till säljaren än de nuvarande 50-procenten. Flera av de  femtionio säljarna som besvarat enkäten lyfter vikten av mötet med personalen och det stöd de kan få.

”Mina föräldrar och ett syskon har dött, Situation Sthlm har en större betydelse för mig än förut. Får vara ställföreträdande familj faktiskt.” En annan skriver: ”Det har blivit en del av mitt liv, min gemenskap och nästan som min familj.”

– Att läsa svaren gör mig stolt över att vara en del av Situation Sthlm och bekräftar det jag känner när jag gå till jobbet varje dag – Situation Sthlm  gör skillnad, säger Jenny Lindroth.

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #290

FAKTA ENKÄTEN:
78 % är män och 22 % kvinnor.
Medelåldern är 54,7 år.
85 % av säljarna uppger att deras livssituation förändrats till det bättre sedan de blev säljare.
Särskilt kvinnorna – 92 %.
34 % är akut hemlösa (sover ute eller på härbärge/akutboende),
17 % på stödboende inom socialtjänsten
17 % bor inneboende eller hyr i andra hand.
12 % bor i en försöks- eller träningslägenhet, ytterligare 12 % har en egen lägenhet.
8 % anger ”annat”, till exempel husvagn.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.