Hoppa till innehåll
Uppsökarteamet

Socialtjänsten mer tillgänglig

I många år har Uppsökarteamet jobbat på stadens gator med att söka upp personer som sover ute, för att länka dem till samhällets ordinarie hjälpsystem.
Text och foto: Maria Hagström

Men det finns människor som de har haft extra svårt att nå, som blivit kvar på gatan år efter år. De lever med olika svårigheter, exempelvis psykisk ohälsa, och vill eller orkar inte ha kontakt med socialtjänsten, då hjälpsystemet ofta kan upplevas svårtillgängligt. För att nå fram till dem och kunna erbjuda boendelösningar testar nu Uppsökarteamet tillsammans med Enheten för hemlösa och Boende- och behandlingsenheten nya samverkansformer.

– Vi gör socialtjänsten mer tillgänglig för dem som aldrig tar sig in till kontoren, de som är långt ifrån hjälpen och som har varit det i många år, säger uppsökaren Camilla Jakbo.

Inspirationen kommer från Portugal. För några år sedan vann Uppsökarteamet stadens kvalitetsutmärkelse och för prispengarna gjorde de studiebesök i Lissabon.

– Där var det en frivillighetsorganisation som jobbade uppsökande och det var samma personer som träffade människan på gatan som sen också ordnade boendet och var personens boendestödjare när den fått en lägenhet. I Sverige ser det annorlunda ut då det är flera olika steg och funktioner inblandade.

I Portugal hade den hemlösa personen kontakt med färre under processen. Mycket handlade om att bygga relationer.

– De lyckades nå en målgrupp som vi upplevde att vi hade svårare att nå, säger Camilla Jakbo.

Uppsökarna började titta på hur de kunde göra något liknande, anpassat till svenska förhållanden.

Förra året genomfördes en förstudie, med en kartläggning över vilka personer det rör sig om.

– Det är en mindre grupp personer som vi uppsökare känner till sedan många år och som inte kommer ur sin situation. De har inte haft någon socialkontakt på länge, om ens någonsin, säger Camilla Jakbo. Enligt Sofia Månsson, biträdande enhetschef för Uppsökarteamet, lever personerna ofta med olika typer av psykisk ohälsa.

– Man kanske också har dåliga erfarenheter av socialtjänsten sedan tidigare vilket har gjort att man inte vill ha kontakt, säger hon. Under förstudien tittade de också på om något går att ändra i uppsökarnas arbetsmetod.

– Det mynnade ut i en arbetsmodell som vi testar nu. Det är för tidigt att säga något om resultat, det är ett långsiktigt arbete. Det tar tid att bygga relationer, säger Sofia Månsson.

 

Uppsökarteamet jobbar dag, kväll och helg över hela Stockholms stad. Vissa platser besöks regelbundet, som Sergels torg och Centralstationen. Turer långt från city sker oftast utifrån tips som kommit in till dem.

Uppsökarna, inklusive äldrelotsen, är inte myndighetsutövande socialtjänst.

Av de totalt 145 personer som uppsökarteamet haft närmare kontakt med under 2018 tog 122 stycken (84 %) emot stöd i att få kontakt med ordinarie hjälpsystem, som socialtjänst, psykiatri och/eller hälso- och sjukvård.

Cirka en tredjedel är kvinnor. Äldrelotsen har sedan årsskiftet jobbat aktivt med 22 hemlösa pensionärer. Många av dem har blivit länkade till socialtjänsten eller har fått en lösning på annat sätt.

Den som ser en hemlös person övre 18 år, som man tror behöver hjälp i kontakt med socialtjänsten, kan ringa Uppsökarteamets fältnummer: 08-508 256 73.

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #261

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.