Hoppa till innehåll
Corona

Så agerar Stockholm för att skydda hemlösa mot covid-19

Människor som lever i akut hemlöshet vistas mycket i offentliga miljöer, de har inget hem där de kan vara i karantän och många har sjukdomar som gör att de tillhör riskgrupperna. Olle Frisén, överläkare och medicinskt ansvarig för vård för hemlösa människor på Capio Psykiatri, säger att han ser alla som lever i hemlöshet som en riskgrupp.
Text: Maria Hagström Bild: Daniel Back

– På grund av den utsatthet de befinner sig i. De kan ha nedsatt immunförsvar, de söker inte vård i samma utsträckning och många har bristfällig information och kunskap om smittspridningen. Många av våra  patienter har sjukdomar som gör att de tillhör riskgrupperna.

Region Stockholms sjukvårdsledning uppger att de är medvetna om hemlösa människors särskilda behov. Olle Frisén berättar att Capio Psykiatri har en krisberedskapsgrupp. De följer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholms rekommendationer löpande. Bland annat driver de Pelarbacken, en öppenvårdsmottagning för hemlösa människor.

– Vi har smittskyddsutrustning för personalen och ett separat rum där vi kan ta in personer med symptom. Där kan vi bedöma om det behövs remiss till sjukhus och ambulans. Provtagning kan inte göras på plats, det sker endast på akutsjukhus i nuläget.

Pelarbacken uppmanar alla med luftvägssymptom eller som har träffat en smittad person att inte komma dit.

– Men kommer det nån med luftvägssymptom är det vår högsta prioritet att ta hand om personen och minska smittspridning. Är det lindriga symptom får man råd om handhygien och att inte ha sociala kontakter.

Var ska den som saknar hem undvika sociala kontakter och vara i karantän?

– Vi har ett tätt samarbete med Enheten för hemlösa. På akutboenden ska det finnas enkelrum och de har planerat för att ha längre placeringar så att man inte behöver flytta runt.

Magnus Borgsten, chef för boende- och behandlingsenheten i Stockholms stad, berättar att de har kartlagt verksamheterna, var det finns rum och hur de kan användas.

– Alla våra akutboendet har möjlighet till dygnet-runt placering. Om en person har symptom kan den vistas enskilt på sitt rum. Ett beslut har tagits inom Stockholm stad om att personer ska kunna stanna i minst två veckor på akutboende, i stället för enstaka nätter som annars kan vara fallet.

Pelarbacken har en buss fullt utrustad för behandlingar och som i normala fall åker ut till boenden och platser där hemlösa människor visas. Rutinerna har nu ändrats. De delar fortfarande ut mediciner men utför inga undersökningar, detta för att förebygga smitta.

– Vi måste skydda personalen. Blir de sjuka kan de inte ge människor vård. I stället gör vi nu bedömningar via telefon och video. Alla våra patienter har inte smartphone, men är de till exempel på ett boende kan de få hjälp där att kontakta oss, säger Maria Immala, enhetschef på Pelarbacken.

Stockholms Stadsmission meddelar att de håller dagverksamheter för akut hemlösa öppna så långt det går.

– Den här målgruppen har ingenstans att ta vägen om alla stänger. Vi jobbar med basbehovet: ge mat och kläder och här kan de sköta sin hygien, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms Stadsmission.

Han berättar att de har arbetat i flera veckor med risk- och konsekvensbedömningar för deras deltagare och personal.

– Många tillhör riskgrupper med dåligt immunförsvar och sjukdomar. Vi försöker skydda deltagarna och se till att verksamheten inte sprider smitta. Det görs bland annat genom att vara noga med hygienen. Alla tvättar händerna när de kommer in och maten serveras inte som buffé, utan i stället i portioner.

Däremot har Stockholms Stadsmission ställt om dagverksamheten i S:t Paul, som riktar sig till den som är ensam och behöver stöd. Hit kommer en del hemlösa människor, men framförallt pensionärer. St Paul har ställt in sina ordinarie gruppaktiviteter, däremot kan deltagarna komma dit för att hämta ut matpaket.

– Många är 80 år och har ett hem. Då är det bättre att de i nuläget är hemma för att minska risken att de smittas. Men de kan komma till oss och hämta mat, säger Jonas Wihlstrand.

FOTNOT: Förändringar kan ha skett sedan den här artikeln skrevs 18 mars.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.