Hoppa till innehåll

Capio tar över vården för hemlösa

I många år har Ersta Diakoni bedrivit vård för hemlösa i Stockholm. Efter en kvalitetsupphandling tar Capio Maria över 1 september. HVB-hemmet Erstabacken byter inriktning och en mobil klinik ska ut på stadens gator, det är de två största förändringarna.
Text: Maria Hagström Bild: Istockphoto

– Vi vet att många har vårdbehov och att många har ett begränsat förtroende för det offentliga Sverige. Vi ska kunna möta dem och då ska vården så mycket som möjligt kunna ske på deras villkor. Det ska bli en mycket bättre vård för alla hemlösa i länet, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets beredning för hälsa, psykiatri och jämlik vård.

Vården har innefattat vårdcentralen Pelarbacken och ett mobilt team, samt Erstabacken som är ett HVB-boende med sjukvård och socialt stöd för somatiskt sjuka hemlösa personer. Placeringarna där har skett via Stockholms stad, medan landstinget har haft en slutenvårdsplats. Nu försvinner boendeplatserna och blir till tio slutenvårdsplatser, varav en för palliativ vård, för personer från hela länet.

– Det finns många hemlösa personer från andra kommuner i länet som rör sig i Stockholms stad, dem har vi tappat bort tidigare. De har inte fått den vård som de har behövt, säger Jessica Ericsson.

Finns det risk för kortare vårdtider när det inte längre är ett boende?

– Man ska kunna vara inskriven där så länge det är slutenvård man behöver. Eller hospisvård. Det finns inga tidsgränser, det är de medicinska behoven som avgör. Överläkare Olle Frisén från Capio Maria blir medicinskt ansvarig för vården för hemlösa.

Han säger att det blir en lättillgänglig vårdavdelning för personer som har en kroppslig sjukdom och samtidigt ett komplext vårdbehov, men som inte kräver specialiserad sjukhusvård.

– Vi märker att det finns ett intresse från de stora akutsjukhusen att få hjälp med placering av de här patienterna. De som inte är i behov av att ligga kvar på den vårdnivån, men som är kroppsligt dåliga och behöver hjälp med fortsatt rehabilitering och att sköta sin medicinering. Det har varit svårt att placera dem nånstans. Där ser vi nu möjligheter att föra över patienterna till vår avdelning.

Han menar att det också till exempel kan handla om personer som besöker Pelarbacken eller människor som det uppsökande teamet träffar.

– Till skillnad från tidigare behövs inget godkännande från socialtjänsten för att få en plats, de kan komma in direkt, säger Olle Frisén.

En annan förändring är att den mobila verksamheten utökas till en läkarklinik i en ombyggd buss. Redan för ett år sedan var det tal om att kliniken skulle börja rulla på stadens gator, men det sköts på framtiden. Nu uppger Olle Frisén att den kommer att vara startklar i början av september.

– Det blir en spännande verksamhet, vi kommer att vara ute mycket för att nå den grupp som är i behov av vård. Där kan vi ge den första vården och sen försöka länka personer vidare. Pelarbacken hade i fjol närmare 15 000 besök och erbjuder distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, beroendevård samt tand- och fotvård.

Enligt Olle Frisén kommer inte målgruppen märka någon skillnad där.

Det förekommer uppgifter om att tandläkarmottagningen försvinner, stämmer det?

– Det pågår diskussioner hur vi ska få till det. Vår ambition är förstås att det ska finnas tandvård där och att det blir en liknande verksamhet som tidigare, så vi jobbar på det. Det gäller att få till betalningskedjorna, för att säkra upp att det blir en struktur i det. Vi ska ha möte med socialtjänsten och jobbar på det väldigt intensivt. Jag ser tandvård som oerhört viktig. Vi vill ha helheten.

Enligt landstingspolitikern Jessica Ericson finns inga tvivel om tandvårdens framtid.

– Den kommer att vara kvar. Definitivt.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.