Hoppa till innehåll
Hemlöshet

Ökar barnens läsförmåga

Barn som är placerade i familjehem har generellt sett sämre skolresultat än andra barn. För att öka deras läsförmåga och få upp läslusten startade den före detta barnbokhandeln Bokspindeln projektet ”Letterbox club Sverige”.
Marias Hagström

Sedan tio år tillbaka finns Letterbox club i England. Där får familjehemsplacerade barn ett bokpaket på posten en gång i månaden, vilket har gjort att barnens läsförmåga ökat. Nu har det provats i Stockholm.

– Bokspindelns vision är att det ska finnas böcker för alla barn, att alla barn ska känna sig representerade. Vi vill därför nå de barn som annars inte blir nådda, säger Johanna Bejbom från Bokspindeln, som i dag är en plattform för läsfrämjande.

Med pengar från Kulturrådet och Stockholms läns landsting kunde de starta ett pilotprojekt och hösten 2014 skickades det första bokpaketet ut till över 30 barn mellan åtta och tio år, som är familjehemsplacerade av Stockholms stad.

En gång i månaden i ett halvår fick barnen ett paket på posten med två böcker, en faktabok och en skönlitterär. Böckerna har skänkts av flera bokförlag, författare har skrivit brev till barnen och Johanna Bejbom har tillsammans med en bibliotekarie på Medborgarplatsens bibliotek gjort urvalet.

”Alla barn ska känna sig representerade”

– Vi började med enklare böcker i de första paketen och sen lite svårare. Eftersom alla fick samma paket försökte vi få en bredd av böcker, också för att de ska få nosa på flera olika sorters böcker, säger Johanna Bejbom som är projektledare.

Barnen gjorde ett lästest innan första paketet och ett till efter det sista. Resultaten har analyserats av forskare på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Det är en liten grupp barn vi tittat på och resultaten är fortfarande preliminära, men i genomsnitt har läsåldern under det här halvåret ökat ungefär ett år. Ett annat sätt att säga det på är att barnen har fått ungefär sex månader ”extra” utveckling under projektet, säger forskaren Hilma Forsman (bilden ovan).

När projektet startade låg barnens läsålder i genomsnitt något under deras faktiskta ålder. Efter ett halvår hade barnen kommit ikapp sina jämnåriga. Forskarna har också gjort intervjuer med elva av barnen och med deras familjehemsföräldrar om Letterbox Sverige.

– Överlag har de uppskattat projektet och tycker att det har varit roligt och spännande att de aldrig visste vilken bok som skulle komma med paketet. Den samlade bilden är att barnen har läst mer under projekttiden, säger Hilma Forsman.

Det enda negativa synpunkterna var att en del tyckte att böckerna var för lätta och en del att de var för svåra. Därför ska de vid nästa projekt, som genomförs i Jönköping, kunna välja mellan två svårighetsgrader.

Kommer Letterbox club Sverige fortsätta i Stockholm?

– Vi har fått pengar för en ny pilot och kan i vår börja skicka ut paket i Stockholm igen. Men vi hoppas det ska bli en permanent verksamhet, säger Johanna Bejbom.

Hilma Forsman menar att Letterbox club Sverige ger indikationer på att det går att göra något med relativt enkla medel.

– Vi vet från forskning att man tenderar att ha lägre förväntningar på barn som är placerade. Det här kan vara ett sätt för dem att klara sig bättre i skolan, säger hon.

Bokpaketet innehåller:

Två böcker: en skönlitterär och en faktabok.

Kringmaterial såsom bokmärken, vykort, anteckningsbok, läsdagbok.

Brev från en av författarna.

Brev från biblioteket där barnet bor. I det första bokpaketet är det ett välkomstbrev om hur biblioteket fungerar och vad man kan göra där. Resterande biblioteksbrev innehåller boktips och/eller tips på evenemang på biblioteket. Tanken är att barnen i varje bokpaket ska få en påminnelse om att biblioteket finns.

I bokpaket nummer tre och sex skickas en utvärdering med till barnen tillsammans med ett frankerat svarskuvert.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.