Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Bättre tillgång till sprututbyte

Trots att sprutbyte minskar spridning av sjukdomar, leder till bättre hälsa för personer som injicerar droger och rekommenderas av myndigheter både i Sverige och internationellt, finns det få sprututbytesmottagningar i landet. Men nu kan det bli bättre tillgång på rena sprutor.
Maria Hagström

Socialdepartementet har föreslagit ändringar i lagen, som bland annat innebär att kommuner förlorar sin vetorätt i frågan – landstinget ska vara ensam huvudman. Socialdepartementet föreslår även en sänkt åldersgräns för att kunna vara med i ett sprutbytesprogram, från 20 till 18 år.

– Jag tycker förstås det är jättebra, säger Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig för Stockholms sprutbytesprogram. När det gäller åldern, så vet vi från tidigare studier att man i stor utsträckning börjar injicera innan man fyllt 20 år. En sänkt åldersgräns ger möjlighet till preventionsarbete, att länka personerna vidare och att förhindra spridning av hepatit C.

Att landstinget förslås ensamt kunnata beslut om start av sprutbyte tycker Martin Kåberg också är positivt.

– Generellt är det kommuner som har bromsat den breda implementeringen av sprutbyten i landet. Får infektionsläkare och vårdpersonal mer att säga till om kommer det bli fler sprutbyten, säger han.

Förslagen är ute på remiss och väntas träda i kraft om ett år

 

 

 

Artikeln är publicerad i Situation Sthlm #221. 

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.