Situation Sthlm

Jenny har tidigare arbetat inom psykiatrin med människor drabbade av psykisk ohälsa med ett samtida missbruk och har undervisat i Psykologi för gymnasie- och komvuxelever. Hon har en fil.kand. i psykologi från Stockholms Universitet.

Sedan 2006 ansvarar Jenny för Situation Sthlm:s sociala verksamhet som organiserar projekt och andra initiativ utöver tidningsförsäljningen.

I Jennys föreläsningar problematiseras och belyses skillnaden mellan välgörenhet och egenmakt och hur viktigt det är att sätta sig in i denna distinktion i arbete med människor i utanförskap. Jenny redogör för och problematiserar på ett intressant sätt altruismens inneboende problematik och med roliga exempel tas åhörarna med genom en historisk resa i hemlöshetens Sverige fram till hur det ser ut idag.

På ett inspirerande sätt berättar även Jenny om Situation Sthlms arbete och människorna hon möter. Om socialt entreprenörskap och balansgången mellan att driva en verksamhet där högra krav ställs på att kommersiella och ideella initiativ ska korrelera. Något som Situation Sthlm är ett lysande exempel på.