Hoppa till innehåll
Gatuplanet

”Vi ska dela ut naloxon på plattan”

Överdos är en vanlig dödsorsak bland människor som använder heroin. Men en heroinöverdos går att häva enkelt – med motgiftet naloxon. Läkemedlet har använts av ambulanspersonal och på akutmottagningar i många år. Men det senaste året har allt fler – brukare, forskare och läkare - börjat kräva att naloxon ska skrivas ut till narkotikaanvändare, deras anhöriga och olika yrkesgrupper. För att lyfta frågan och för att förhindra dödsfall planerar Svenska Brukarföreningen en aktion på Sergels torg.
Maria Hagström

– Vi ska dela ut naloxon på ”plattan”, berättar ordförande Berne Stålenkrantz och säger att han är beredd att ta konsekvenserna av en eventuell polisanmälan.

– Det handlar om att det räddar liv. Och naloxon går inte att missbruka.

Svenska Brukarföreningen har lanserat webbsidan naloxon.nu med information om motgiftet. De ska också ta fram instruktioner om agerande vid en överdos och hur naloxon bör användas.

Också Torkel Richert, forskaren vid Malmö högskola, vill se bredare tillgång till motgiftet. Han har studerat livsvillkoren för personer som använder narkotika, med särskilt fokus på överdoser, riskhantering och försörjningsstrategier. Samtliga som han har intervjuat hade egen erfarenhet av överdoser. Antingen hade de själva tagit en eller så hade de varit med när någon annan gjort det. Många hade erfarenhet av båda fallen.

– De som använder heroin är positiva till att hjälpa en kamrat som tagit en överdos. Det är också vanligt att det finns personer runt omkring när en överdos sker varför förutsättningarna finns att rädda liv, säger Torkel Richert.

Han anser också att det behövs en diskussion om polisens agerande vid överdoser. Ingen ska vara rädd för att ringa 112, men i dag är ett problem att ambulansen inte alltid kommer ensam vid en överdos, polisen dyker också ibland upp. Det gör att många drar sig för att ringa ambulans. Det händer att personer istället försöker häva en kompis överdos med örfilar eller genom att duscha kompisen i kallt vatten.

”Överdoser ingår som en naturlig del i droglivet, det är något man får räkna med kan inträffa.”

”Överdoser ingår som en naturlig del i droglivet, det är något man får räkna med kan inträffa. Håller man på tillräckligt länge är det bara en tidsfråga innan överdosen är ett faktum”, berättar en personerna i studien.

Flera länder har börjat dela ut naloxon. I Norge pågår ett forskningsprojekt där naloxon i form av en nässpray delas ut i Oslo och Bergen. Danmark delar på försök ut överdos-kit till brukare som även fått utbildning i första hjälpen. I Storbritannien kan läkare skriva ut injicerbart naloxon på recept direkt till brukare och deras familjer.

– Sverige borde dra lärdom av andra länder, till exempel våra grannländer, och skriva ut preparatet till de som använder heroin, deras anhöriga och polisen, säger Torkel Richert.

Han är kritisk till att det är så tyst från politiskt håll när det gäller att minska risker eller skador bland missbrukare.
– Det finns ingen motsättning mellan en restriktiv och en human narkotikapolitik. Som det är idag utgör den svenska narkotikapolitiken en risk för de människor som injicerar narkotika, säger han.

Om förskrivning av naloxon kan bli verklighet i Stockholm kan inte landstingsrådssekreteraren Rasmus Jonlund (fp) svara på.

– Vi håller på att sätta oss in i frågan kring naloxon. I dagsläget finns inga ställningstaganden, vare sig för eller emot, då frågan är helt ny. Om ett läkemedel kan minska dödligheten i överdoser så är det väldigt intressant, vi är djupt oroade över att dödligheten hos injektionsmissbrukare har ökat de senaste åren.

Fakta Naloxon

Naloxon är ett motgift mot heroin och andra opioider och motverkar effekterna av överdosering: livshotande förlamning av det centrala nervsystemet och andningen.

Naloxon har inga beroendeframkallande egenskaper, det går inte att missbruka och det ger inga kända biverkningar.

Naloxon ges intravenöst, intramuskulärt och eller under huden – nyligen har man också tagit fram preparatet som en nässpray.

 

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.