Hoppa till innehåll
Fler cyklar i stan

Trampar på i trängseln

Det är trångt på Stockholms gator, allt fler cyklister samsas om utrymmet med bilister och fotgängare. Och är inte helt sams. Forskare tittar nu på hur människor beter sig i trafiken - vilka konflikter som uppstår. Vem äger ytan? Någon måste ju ge vika.
Maria Hagström. Foto. Magnus Sandberg.

Den värsta morgonrusningen är över i Hornstull.

Det höga flödet av cyklister in mot stan har avtagit och trafikforskaren och psykologen Sonja Forward, som står i korsningen och observerar trafiken, konstaterar att det under rusningstider är för många trafikanter på en alldeles för liten yta.

– Det kommer många bussar och bilar och cyklisterna tar upp tre fält för att de är så många. Det är kaos. Ibland väntar 40 cyklister samtidigt vid ett rödljus, säger hon.

Sonja Forward har länge forskat på Statens väg- och transportforskningsinstitut om mekanismer som styr trafikanters beteenden. Nu deltar hon i ett del-projekt finansierat Länsförsäkringar, med målet att minska cykelolyckorna. Hon och kollegorna observerar konflikter med protokoll, kameror och hastighetsmätare, i olika trafikflöden.

”Det är kaos. Ibland väntar 40 cyklister samtidigt vid ett rödljus.”

Under morgonen hände de att de som låg i buss- och taxifilen och skulle svänga höger inte lämnade företräde för cyklisterna. Vid några tillfällen fick cyklister bromsa hårt för att undvika en kollision. Och när bilister lämnade företräde fanns det andra bakom som tutade. Här kan man vända klagomålen som bilisterna brukar ha på cyklisterna, här gjorde inte cyklisterna fel.

Däremot såg hon några som cyklade mot rött, men det var när övrig trafik hade rött så de ledde inte till konflikter. En förklaring till rödljuscyklandet menar Sonja Forward är att man vill behålla flytet, att det krävs ganska mycket energi att stanna och starta om.

Cyklandet har ökat kraftigt i Stockholm – med över 70 procent i innerstaden de senaste tio åren. Samtidigt växer befolkningen och fler ska dela på samma yta. Bussar, bilister, cyklister och fotgängare. Det är bäddat för konflikter. På Facebook-sidan Cykla i Stockholm lägger cyklister ut bilder på hinder i cykelbanan och på gator hörs arga rop från bilister, cyklister och gångtrafikanter och snabba bromsningar. Det finns irritation över bilar som parkerar i cykelbanan, cyklister som tummar på reglerna, fotgängare som inte ser sig för, ”lycrafolk” som cyklar för fort, vissa som cyklar för sakta. Bilister ställs mot cyklister som ställs mot gångare. Egentligen handlar det framförallt om en sak: ytan är för liten och vem äger den yta som finns?

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #230.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.