Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Stockholms allmännytta bäst

Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och tiotusentals människor är hemlösa. Allmännyttans bostadsbolag kan vara ett verktyg till förändring - det menar Stockholms Stadsmission som har granskat ägardirektiven hos allmännyttiga bostadsbolag i landet, för att se vad kommunpolitiker har för ambitioner med bolagen när det gäller att minska hemlösheten.
Maria Hagström

22 av 26 kommuner underkänns i utvärderingen och åtta kommuner har så låg ambitionsnivå att de varnas. Endast fem kommuner blev godkända – Stockholms kommun rankades högst av dem.

– Det är en av fem kommuner vars kommunfullmäktige tydligt förstått att man som ägare av de allmännyttiga bostadsbolagen har ett ansvar för den lokala bostadspolitiken och att det är viktigt att allmännyttan tar socialt ansvar, säger Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission.

På flera ställen i ägardirektiven för stadens bostadsbolag nämns olika utsatta grupper som särskilt prioriterade. Billiga hyresrätter ska byggas och godkännandekraven för nya hyresgäster sänkas. Behovet av bostäder med korta förmedlingstider lyfts fram. I direktiven står det också att i väntan på att mark ska exploateras ska bostadsbolagen ges möjlighet att sätta upp tillfälliga bostäder. Det här gäller Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem. Men inte Micasa Fastigheter, där får Stockholms stad underkänt.

– Ägardirektiv för Micasa Fastigheter saknar långsiktiga mål och kortsiktiga åtgärder för att underlätta för ekonomiskt svaga hushåll, säger Marika Hjelm Siegwald.

När Situation Sthlm når Micasa Fastigheters kommunikationschef Maria Ehn är det tydligt att hon inte har förståelse för rapportens underkännande.

– Vi är förvånade. Det är ju det här vi jobbar med hela tiden, säger hon.

Micasa Fastigheter är inte ett traditionellt bostadsbolag utan ett fastighetsbolag med främsta uppdrag att tillhandahålla fastigheter för vård och omsorg. Deras lokaler hyrs av Stockholms stads stadsdelar, socialförvaltningen, Stiftelsen hotellhem, samt andra stiftelser och vårdbolag.

– De verksamheter som bedrivs i fastigheterna är särskilda boendeformer för äldre, LSS-bostäder för människor med funktionsnedsättning, skyddade boendeformer för kvinnor, gruppbostäder för människor med socialpsykiatrisk problematik, bostäder för flyktingar, behandlingshem, utslussningsboenden vid frivård och så vidare, berättar Micasas vd Maria Mannerholm.

Det är bara i cirka 25 procent av fastigheterna som Micasa har egna enskilda hyresgäster, som är pensionärer. I granskningen blir därför svaret ”nej” på frågor om till exempel studentbostäder och förebyggande åtgärder kring vräkning av barnfamiljer. Ett nej innebär en utebliven poäng i Stockholms Stadsmissions utvärdering där ett visst antal poäng måste uppnås för att bli godkänd.

Ger det en rättvis bild att underkänna Micasa Fastigheter i en utvärdering där deras ägardirektiv bedöms utifrån samma frågor som för vanliga allmännyttiga bostadsbolag?

– Vi vet att Micasa liksom en del andra allmännyttiga bostadsbolag i denna undersökning har en specifik inriktning vad gäller målgrupp och verksamhet som kommunen beslutat om, vilket vi också angivit, säger Marika Hjelm Siegwald. Vi ville dock inte ta bort dem eftersom vi gärna ville kunna förmedla en helhetsbild av de undersökta kommunerna. Sett i sin helhet så fick Stockholms Stad ett hyfsat bra resultat. I första hand för att de, till skillnad från många andra kommuner, uppmärksammar svagare grupper och i direktivet föreslår konkreta lösningar.

Allmännyttan i Sverige

I färre än hälften av ägardirektiven framgår det att det allmännyttiga bostadsföretaget ska verka för att förbättra bostadssituationen för hemlösa människor och andra utsatta grupper.

Sex av 43 ägardirektiv innehåller konkreta åtgärder för att hjälpa utsatta grupper till bostad.

Kravet att bygga billigt förekommer i fem av 43 ägardirektiv.

17 av 43 lägger särskild vikt vid bostäder åt unga och studenter.

Två av 43 ägardirektiv nämner specifikt flyktingar och EU-migranter.

Ingen kommun uppnådde nivån ”väl godkänd”.

Ägardirektiven till 43 allmännyttiga bostadsbolag i 26 av landets största kommuner befolkningsmässigt har utvärderats.

 

Källa: Rapporten Hemlös 2015

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.