Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Stadsmissionens ungdomsboenden hbt-certifierade

Flera av Stockholm Stadsmissions verksamheter har htb-certifierats av RFSL. En av dem är Bostad Ung som driver ett träningsboende för unga mellan 18-23 år som av någon anledning inte kan bo hemma, samt ett boende för ensamkommande flyktingungdomar mellan 14 och 18 år.
Maria Hagström

– Många ungdomar som vi möter inom våra verksamheter flyr från länder där endast en heterosexuell norm är rådande. Övriga sexuella identiteter eller könsuttryck är olagliga och i värsta fall förknippat med dödsstraff, säger Maria Wisén, verksamhetschef Bostad Ung. En hbt-certifiering är ett sätt för oss att på ett strukturerat och målmedvetet sätt skapa förutsättningar för ett respektfullt och öppet bemötande av de boende i våra verksamheter.

Certifieringarna är slutet av halvårslånga utbildningar i hbt-frågor för samtlig medarbetare inom verksamheterna. Där har normer och bemötande diskuterats tillsammans med utbildare från RFSL och syftet med utbildningen är att skapa bra arbetsmiljö och bemötande utifrån ett hbt-perspektiv. Dessutom ser man över miljön och de informationsmaterial, blanketter och styrdokument som finns.

Projektet Oneeighty, som arbetar för att minska skolfrånvaro, har också blivit hbt-certifierat, samt Stockholm Stadsmissions äldreverksamhet.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.