Hoppa till innehåll
Socialborgarrådet: ”Det är en jättesatsning.”

Staden öppnar flera centrum för relationsvåld

Till det nyöppnade Relationsvåldscentrumet på Södermalm finns två ingångar, ett från Tjärhovsgatan 32 A och ett från Södermannagatan 5. Här ska både våldsutsatta och våldsutövarna i innerstaden kunna få behandling. – Vi har länge önskat att vi ska kunna ge mer stöd och behandling, och kunna hitta de här personerna, så vi är jätteglada att vi har fått det här uppdraget. Vi tror att behovet kommer bli stort, säger Madeleine Appelqvist, enhetschef för Utförarenheten Södermalm.
Text & bild: Maria Hagström

Sedan tidigare finns ett centrum i Enskede-Årsta-Vantör. Efter sommaren öppnar Stockholms stad ytterligare två. Då kommer samtliga stockholmare ha ett centrum att vända sig till.

– Det är en jättesatsning, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

– Vi har tidigare jobbat mer med det akuta skyddet, såsom skyddade boenden, men vi måste stärka stödet för att utsatta ska kunna bearbeta det man varit med om och få stöd i rättsprocesser. Men också rikta oss mot våldsutövare och jobba med att de ska sluta använda våld. Det är ett jätteviktigt uppdrag för oss.

För ett och ett halvt år sedan lanserades Stockholms stad sitt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det innehåller förebyggande och akuta insatser. Det ska också stärka barns rättigheter och det finns även ett särskilt fokus på våldsutövarna. Kvinnojourerna har stärkts och 12 000 medarbetare inom Stockholms stad utbildas om relationsnära våld. En annan del av programmet är de tre nya Relationsvåldscentrumen.

– Staden satsar 25 miljoner på dem. De är en av de största prioriteringarna i budgeten för 2018, säger Åsa Lindhagen. Här kan våldsutsatta personer få individuella samtal samt en behandling som består av cirka 20 samtal i grupp, enligt modellen Utväg Skaraborg. Dessutom jobbar behandlarna utifrån ett förhållningssätt där man utgår från att se styrkor och förmågor och att inte seden som blivit utsatt som ett offer.

– När det gäller män finns det nåt som kallas Alternativ till våld, ATV. Det är också en gruppverksamhet, där fokus ligger på att se sin egen del i våldet. Socialstyrelsen har utvärderat metoden och sett att den ger effekt – männen fick en bättre psykiskt hälsa och minskade missbruk och vålds utövande under uppföljningstiden som var ett år, säger Emma Holmgren, avdelningschef för Socialtjänsten Södermalm.

Hon berättar att de nu jobbar på att få till ett bra samarbete med polisen så att de kan länka vidare personer, till exempel när de kallats till ett ”lägenhetsbråk”, så att de kan nås tidigare. Enligt Emma Holmgren kommer socialtjänsten på Södermalm i kontakt med allvarligare våld i dag än tidigare och Madeleine Appelqvist påpekar att våldet har ökat, i alla fall när de gäller antal ärenden.

– Jag tror att vi med åren har blivit duktigare på att fånga upp personer. Vi ställer frågan om våld i väldigt många olika typer av ärenden, säger hon.

Kvinnor som har ett missbruk är särskilt utsatta, vilken typ av hjälp får de här?

– Stadens program trycker särskilt på att vi ska jobba med utsatta grupper, så självklart ska de få stöd och hjälp, säger Emma Holmgren. Om kvinnor i aktivt missbruk inte kan delta i gruppbehandling kan de erbjudas individuella samtal.

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen vill som nästa steg inkludera barn i Relationsvåldscentrums verksamheter. I dag får de stöd utanför.

FAKTA RELATIONSVÅLDSCENTRUM:

Vänder sig till personer över 18 år som utsätts för våld av en partner,
före detta partner, annan närstående eller hedersrelaterat våld.
Under hösten kommer det att finnas fyra centrum – RVC Västerort, RVC
Innerstan, RVC Västra söderort, RVC Södra söderort.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.