Hoppa till innehåll
Sluta ge, börja ta.

Samma tidning, andra gator

I 23 år har Situation Sthlm funnits på gatorna i Stockholm. Juninumret är det tvåhundrafemtionde numret av tidningen som ges ut. Men det är ett högre brus i gatumiljön i dag, allt fler ska tjäna sitt levebröd där. Sedan 2015 har tidningens upplaga nästan halverats. Med kampanjen ”Sluta ge, börja ta” ska tidningens grundidé – det positiva med sysselsättning – tydliggöras. Och det viktiga med att den som köper tidningen också tar den med sig. För både säljarens skull och för Situation Sthlms framtid.
Text: Ulf Stolt Foto: Johan Olsson

Vid sidan av distributionsdisken på Situation Sthlms redaktions- och distributionslokal på Timmermansgatan 38 står en whiteboard på tre ben. Den har tre platser – Odenplan, Slussen och Nytorget – utmärkta under varandra i en kolumn till vänster, sedan ytterligare tre kolumner med tider och till höger en kolumn där säljare kan skriva sitt namn. Whiteboarden är till för Situation Sthlms ambassadörer – tio säljare som valt att bli ambassadörer och som sådana säljer tidningen på bestämda tider vid vissa utvalda, strategiskt viktiga platser i stan. Arbetet med ambassadörer är en del av ett flertal olika åtgärder som Situation Sthlm nu gör för att stabilisera upplagan.

– I många år har vi behövt hantera en sjunkande upplaga och fundera på hur vi ska stimulera fler människor att se säljaren och köpa tidningen. Och hur vi kan hitta nya säljare, säger VD Pia Stolt.

– Det är ett helt nystartat projekt. Gruppen består av tio personer som i varierande grad är engagerade och aktiva. En del kommer att åta sig att vara ambassadörer varje dag, somliga kommer göra det nån gång i månaden.

Att försöka få säljare att bemanna vissa platser under bestämda tider för att skapa synlighet för tidningen är ett av flera försök att synas bättre i den förändrade gatumiljön. I november 2017 lanserades en specialdesignad jacka för säljarna med av- och påtagbar väst, avsedd att göra dem synligare i gatumiljön. Sedan några år tillbaka har gatorna i staden förändrats ganska markant. Det är nu betydligt fler människor, men även organisationer – Greenpeace, Plan International, Världsnaturfonden, Röda Korset för att nämna några – som använder gatumiljön för sin överlevnad.

I kölvattnet av debatten och diskussionen kring tiggare och tiggeri går det också att tydligt urskilja ett förändrat beteende hos allmänheten, där det blivit alltmer vanligt att bara skänka pengar.

– En del människor har fått ett förändrat sätt. I stället för att köpa tidningen och ta den av försäljaren så skänker man en slant. Det skapar tyvärr ett stort hot mot tidningens existens. Många människor förstår inte att om de inte tar tidningen som försäljaren säljer utan bara ger 50 kronor och låter säljaren behålla tidningen, så tar det i slutändan jobbet för säljaren. Om färre och färre tar och läser tidningen så minskar upplagan och färre köper tidningen och säljarna blir av med jobbet, berättar Pia Stolt

Jenny Lindroth, verksamhetschef för sociala verksamheten, berättar om en annan åtgärd som görs, samtidigt med ambassadörsprojektet, för att underlätta köpet av Situation Sthlm.

– Den ena kampanjen syftar till att få människor i ökande grad att betala för tidningen med Swish. Det är ett snabbt och bra betalningssätt där vi ligger i framkant och har utvecklat säljarnas legitimationer med unika QR-koder. Det gör – förutom att det går snabbare och är enklare att betala med QR-koden – att seriositeten och jobbet att vara säljare upphöjs. Den andra kampanjen handlar om vikten av att inte bara skänka säljarna pengar eller ge dricks, utan att köpa tidningen och ta den med sig, att genom att göra det stärka säljaren i yrkesrollen som säljare.

– Det är ofta känsligt detta med dricks, då vi jobbar med en målgrupp som är utsatt och som har ett stort behov. Samtidigt är grunden i Situation Sthlms verksamhet att sälja en tidning för de 50 kronor den är värd. Om säljaren bara får pengar, eller inte får sälja sin tidning men behålla pengarna, så riskerar det jobbet för säljaren. Det här har också gett oss en möjlighet – kampanjen heter ”Var inte så givmild” och ”Sluta ge. Börja ta” – att kommunicera med säljarna
om hur viktigt deras arbete är i en situation där människors beteende att ge har förändrats.

Jenny Lindroth berättar att hon ibland får förfrågningar per mejl från människor som ifrågasatt varför man inte kan skänka pengar, swisha valfria belopp till säljaren.

– När vi då förklarar detta med arbete och fortvarigheten och hotet mot det, så förstår människor. Också varför det är viktigt att vi finns kvar, att grunden i det vi gör består – att vi säljer en tidning, att vi inte är en insamlings- eller gåvoorganisation. Det särskiljer Situation Sthlm från de flesta andra organisationer.

Pia Stolt berättar att det handlar om att uppmana människor att köpa och ta tidningen och säkerställa arbetet och den sociala verksamheten för säljarna.

– Vi har tappat i upplaga sen 2015, men vår sociala verksamhet är precis lika stor som tidigare och som den alltid varit. Behovet för vår målgrupp har inte förändrats, att vilja ha ett arbete och sysselsättning, ha posten hit, juridisk rådgivning, skrivarverkstad, stöd och hjälp i kontakten med myndigheter, det behovet har inte minskat.

Jenny Lindroth lyfter fram en annan viktig aspekt av detta med sysselsättning – en av grunderna i Situation Sthlms arbete.

– Detta att en kund som köper tidningen tar tidningen med sig, då sker både en ekonomisk transaktion, men också ett viktigt möte. Som är jämbördigt i bemärkelsen att säljaren säljer en kvalitativ produkt vi vill sprida. För att tidningen också berättar om de som säljer tidningen och deras situation.

– Vi vill både att säljaren ska arbeta för sina pengar – det är ju det som är rehabiliterande. Om kunden inte får tidningen utan bara känner sig god för en stund så leder det till att säljaren jobbar mindre, vilket har negativa effekter.

Förutom jackan i höstas, ambassadörerna, de båda kampanjerna om att köpa tidningen med swish och det viktiga i att ta med sig tidningen man köpt, har Situation Sthlm just beviljats stöd för ett projekt att digitalt utveckla swishköpet ännu ett steg.

Situation Sthlm har sedan 2011 utvecklat olika sätt att betala för tidningen utan kontanter, först via sms, sedan smartphones med kortläsare, sedan 2015 med swish. Att Situation Sthlm som gatutidning drivit utvecklingen av kontantlös betalning har uppmärksammats stort i internationella medier – The Guardian, CNN, NBC, Libération, Sunday Times och The Daily Mail för att nämna några – genom åren. I Sverige har det dock inte rönt samma uppmärksamhet.
Senast var det Financial Times som i ett reportage i april i år intervjuade VD, Pia Stolt, samt säljaren Mikael Karlsson.

Det kommande digitala projektet handlar om att den som betalar tidningen med swish får ett tack-sms från säljaren, avsett att delas i sociala medier. Och det sms:et innehåller en länk med ett smakprov på en handfull texter ur tidningen man nyss köpt – både att kunna läsa direkt i telefonen, eller att dela med andra.

– Hela tiden berättar säljarna hur uppskattad och omtyckt tidningen är av deras kunder. Deras stolthet över att sälja en så bra tidning går inte att ta miste på. Så vi vill låta fler komma i kontakt med tidningen genom att skicka en länk med ett smakprov ur tidningen till dem som köper den med swish. Ett köp värt att dela helt enkelt. Så att fler hittar tidningen, vilket i förlängningen säkrar jobbet för säljarna, säger Pia Stolt.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.