Hoppa till innehåll
Narkotikapolitik

Ny riktning

Människor dör och narkotikapolitiken har varit ett misslyckande. Sverige framstår som alltmer udda, menar kriminologiprofessorn Henrik Tham. Nu vill riksdagen se en nollvision för narkotikadöd och en utvärdering av narkotikapolitiken. Det är historiskt. Men vad bör utredas och vad finns det för förväntningar? Situation Sthlm har pratat med experterna – forskare och brukare. Många anser att avkriminalisering av eget bruk bör utredas, vilket socialministern utesluter.
Text: Maria Hagström Illustration: Emma Hanquist

Hennes första replik: ”Fru talman”. Vänsterpartisten Karin Rågsjö har klivit upp i talarstolen.

– Sverige tillhör de länder i Europa som har den högsta narkotikarelaterade dödligheten – faktiskt har vi Europas näst högsta, fru talman. Dessa höga dödstal, som har fortsatt år efter år, är knappast ett mått på en lyckad narkotikapolitik.

Det är debatt i riksdagen om socialutskottets betänkande om narkotikafrågor. Egentligen är det inte mycket av debatt, för partierna har enats. Samtliga partier är överens om att den svenska narkotikapolitiken måste utvärderas och att regeringen bör ta initiativ till en nollvision för narkotikarelaterade dödsfall. Evidens ska väga tungt.

En efter en ställer sig politikerna i talarstolen. Socialdemokraten Yasmine Bladelius säger att hon är otroligt glad över utskottets beslut, liberalen Barbro Westerholm beskriver det som fantastiskt, moderaten John Weinerhall påpekar att denna debatt är för viktig för att bli en del av ett politiskt spel. Centerpartisten Anders W Jonsson, som nu vikarierar som partiledare för Annie Lööf, skrev den motion som beslutet till stor del bygger på.

– Att vi nu nått en politisk enighet kring att utveckla en lagstiftning som utgår från beroendesjuka människors rätt till vård är på många sätt ett historiskt beslut.

Socialminister Lena Hallengren (S) välkomnade beslutet. I en intervju i Svenska Dagbladet berättar hon också att det inte blir aktuellt att utreda avkriminalisering av narkotikabruk.

– Min uppfattning är att den svenska regeringen målar in sig i ett hörn. Frågan är hur de har tänkt sig en utredning utan att titta på kriminaliseringen, säger Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Riksdagen vill se en nolltolerans mot narkotikarelaterad död. Det som ministern egentligen säger då är att kriminalisering inte har nåt med död att göra. Men nu finns det sånt som pekar på att det finns ett samband mellan att jaga brukare och dödlighet.

Dessutom, om man nu har olika syn på det, då är det väl rimligt att undersöka det?

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #271

SITUATIONEN I SVERIGE:

•Det sker ungefär 600 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige varje år, enligt europeiska definitionen.
• Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekom i 86 procent av dödsfallen 2018.
• Antalet patienter som får LARO, läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, har ökat sedan 2006. Tillgången varierar över landet och bedöms vara god i drygt hälften av Sveriges regioner.
• Runt 107 000 narkotikabrott rapporterades 2018. Majoriteten gällde eget bruk och innehav.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.