Hoppa till innehåll
Daniel Forsman

Ny på Bibblan

Daniel Forsman är Stockholms nya stadsbibliotekarie. Han tar sig an sin nya tjänst med skräckblandad förtjusning. Han går från att vara chef över ett forskningsbibliotek på Chalmers i Göteborg till att utveckla Stockholms 40 folkbibliotek.
Text: Gerd Eriksson Foto: Oscar Mattson

Daniel Forsman tänker börja med att lära känna sin organisation, Stockholm som stad och bibliotekens roll i Stockholm. Och precis som det för honom är viktigt att lära känna staden han ska verka i menar han att det är viktigt för biblioteken att lära känna sin omgivning för att spegla den och för att kunna överraska besökarna.

– När vi tänker på ett bibliotek kanske vi tänker på en byggnad där man kan hämta och låna böcker – alltså fysiska böcker. Men böckerna är bara uttryck för idéer och berättelser som kan ta andra former. Dels som inspiration för eget skapande eller lärande, dels som verktyg för att föra människor samman. Det gör biblioteken till ett slags socialt kitt.

För att det ska vara möjligt menar han att bibliotekarierna behöver förstå låntagarnas drivkrafter, deras behov av läsning och bildning och sen anpassa bibliotekets tjänster efter det.

– Det handlar om att lära känna besökarna och deras beteenden. Att studera demografi och besöksstatistik och att göra observationer både på biblioteket och i staden. Det är inte medborgarna som ska vara experter på hur vi kan hjälpa dem utan vi som jobbar där. Och biblioteken kan jobba på olika sätt i olika stadsdelar.

Han säger att utvecklingen av samhället går snabbt, inte minst vad det gäller digitalisering, det gäller för biblioteken att hänga med. När han hade sitt första jobb på ett forskningsbibliotek i Örebro för knappt 20 år sedan var internet det nya stora och han menar att digitala tjänster fortfarande är den stora utmaningen.

– Den nya tekniken formar och förändrar vårt samhälle i grunden. Det innebär även nya möjligheter och sätt att läsa. Digitala texter, smarta enheter och utvecklad talsyntes skapar helt nya förutsättningar för till exempel ljudläsning.

Hans eget första bibblanminne är från elvaårsåldern och ett stadsdelsbibliotek i Jönköping – där upptäckte han serier som Asterix, Lucky Luke och Tintin. – Det var där jag fick mitt första lånekort, som hans mamma fick gå i god för.
Biblioteket låg på väg hem från skolan och likaså fritidsgården där vi brukade hänga. De ska ligga på platser där folk rör sig, då kan de bli den där oväntade platsen för ett möte mellan information, människor och teknik.

Vad är skillnaden mellan att vara chef för ett forskningsbibliotek och flera folkbibliotek?

– Ett forskningsbibliotek har färre och tydligare målgrupper. Fokus där är användningen och åtkomsten till den information som forskningen och utbildningen behöver. Och majoriteten av informationen är digital. Folkbibliotekens uppdrag är bredare och mer mångfacetterat, för att kunna bidra till det demokratiska samhällets utveckling, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Där är arbetet lokalt och nära människorna runt det fysiska biblioteksrummet. Men folkbiblioteken är inne i en utvecklingsprocess som ger unika möjligheter att också använda ny teknik och nya kommunikationsmönster.

Daniel Forsman bor i Göteborg och kommer till en början att veckopendla till Stockholm. Var han ska ha sitt kontor vet han inte riktigt än, han tror att han kommer växla mellan att vara på kulturförvaltningen i Rinkeby och på alla bibliotek runt om i Stockholm.

Hur har du löst det med bostad?

– Bostadssituationen i Stockholm är ju erkänt besvärlig. Så jag har precis som många andra fått kika på Blocket efter nåt att hyra. Jag kommer att bo inneboende i ett rum på Östermalm till att börja med.

Han hoppas få upptäcka kulturlivet i Stockholm och med sitt stora intresse för vinylskivor också få gräva djupt i skivbackarna i stan. Han ångrar djupt att han en gång i tiden skänkte bort sin samling på ungefär 100 vinylskivor med åttio- och nittiotalsmusik. Nu håller han på att bygga upp en ny samling med samma skivor. Skillnaden är bara de kostar tre gånger mer i dag, vilket grämer honom.

– Det där med att sätta på en vinylskiva och lyssna på musik och lite raspande är en annan känsla än att lyssna på strömmad musik. Precis som det är skillnad mellan att läsa en bok i papper eller att ljudläsa.

Slutligen säger Daniel Forsman att i dagens samhälle där allt är så kommersialiserat och fyllt av ljud är det befriande att biblioteken kan erbjuda motsatsen och ändå vara fyllt av liv.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.