Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Karta över välfärdssystemet

Vägen från utanförskap och hemlöshet är svår och går via många stationer. Det vet Musketörerna i Rågsved som har guidat människor i snart nio år: följt med till myndigheter, fyllt i blanketter och lotsat till rätt instanser och vårdinrättningar.
Maria Hagström

För att tydligt visa vad människor kan behöva gå igenom för att bli ”en fullvärdig medborgare i samhället” har de skapat en karta liknande ett tunnelbanenät. Det är en karta över välfärdssystemet, där linjerna är Socialförvaltningen och Kronofogden och stationerna är ansökningar och behandlingshem, bland annat.

– Vi har guidat och lotsat människor i utanförskap i snart nio år, vi har sett hur systemet funkar. Det välfärdssystem – som ska ha ansvar för att människor får sina rättigheter tillgodosedda – det funkar inte. Du måste vara starkt påläst, annars blir det svårt. Systemet marginaliserar de mest utsatta, säger Michaela Sjögren Cronstedt, ordförande för Musketörerna i Rågsved.

En person måste inte gå igenom varje station på kartan, men ofta väldigt många och dessutom i rätt ordning.

Åke Sjönnebring, som själv gått från att bo i skogen till att i dag vara verksamhetsledare för Musketörerna i Rågsved, vet hur det kan vara.

– Det är ett väldigt råddande. Vägen tillbaka via myndigheter och blanketter var för mig svårare än att sluta med själva drogerna. Utan Musketörerna hade jag med säkerhet varit ute på banan fortfarande, säger han.

Musketörerna i Rågsved ger nu också ut en bok som handlar om att ta sig tillbaka, om att ”återvinna människor”. Boken Återvinningen, med förord av de före detta medlemmarna av Ebba Grön, innehåller Musketörernas egna berättelser som visar att det går att ta sig igenom den byråkratiska labyrinten, men att man kan behöva stöd på vägen.

– Som ensam människa är det snudd på omöjligt. Man kanske har 70 kronor kvar på kortet och måste sitta i telefonköer, man kanske har diagnoser och läs- och skrivsvårigheter och måste fylla i massvis med blanketter, säger Åke Sjönnebring.

En uppgift för Musketörerna i Rågsved är att förebygga vräkningar och i det ingår bland annat skuldsanering, förhandling om hyresskulder och bostadssökande. Det händer också att de möter människor som hamnat i det så kallade Obefintlighetsregistret och som behöver bli återinskrivna i Skatteverkets folkbokföringsregister. I Obefintlighetsregistret kan personer hamna om de i minst två år varit folkbokförd utan känd hemvist, om myndigheter inte kunnat nå dem och inte vet var de befinner sig.

Hur skulle ni vilja att kartan såg ut?

– Raka linjer, samlande krafter och gemensamma åtgärder. Det är bra för den enskilde personen, för den ansvariga handläggare, för de olika inblandade myndigheterna och för hela samhället, säger Michaela Sjögren Cronstedt (andra bilden ovan).

Musketörerna skulle vilja att det sker en övergripande och gemensam genomgång med alla de myndigheter som kan vara relevanta då en medborgare ansöker om stöd. Och att detta ska ske vid samma tillfälle. Då kan en bra åtgärdsplan fastställas och myndigheternas olika kompetens få full kraft, menar Michaela Sjögren Cronstedt.

Musketörerna i Rågsved 

Är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller har varit i utanförskap, hemlöshet och av beroendeproblematik.

Musketörerna kallar sin verksamhet för ett ”återvinningsprojekt”: människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för andra.

Sedan starten 2007 har Musketörerna guidat fler än 500 personer.

Musketörerna har under 2014 genomfört 5981 guideinsatser, antingen personligen (3840 guidningar) eller via telefon (2141 samtal). Den innebär ett medeltal av 16 insatser om dagen under året.

Genomsnittsåldern på deltagarna är 45 år och de kommer från alla 14 stadsdelar i Stockholms stad liksom från 13 kommuner i Stockholms län.

Musketörerna har tillgång till fyra lägenheter som kan förmedlas till deltagare. Varje hyresgäst får en boendestödjare.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.