Hoppa till innehåll
injecting injection vaccine vaccination medicine flu man doctor insulin health drug influenza concept - stock image
Mottagningarna för hemlösa personer står redo

I väntan på vaccinet

Nu pågår vaccination av Stockholmare på särskilda boenden och de med hemtjänst. Var och när hemlösa personer kommer att vaccineras är för tidigt att säga. Men många av dem tillhör riskgruppen.
Text: Gerd Eriksson Foto: ISTOCKPHOTO

Principen vad det gäller vaccinationen är att folk ska vaccineras i sitt närområde eller via sina ordinarie vårdkontakter. På Pelarbacken, som är en öppenvårdsmottagning för hemlösa personer, har de inte fått någon information än från Region Stockholm om eller när de får vaccin. Men enhetschef Maria Immala förväntar sig att den kommer så fort särskilda boenden är klara och det är dags att vaccinera andra riskgrupper. Och på Pelarbacken är de förberedda.

– Våra nio sjuksköterskor går en utbildning på Sophiahemmet för att lära sig mer om vaccinet mot covid-19. Vi är vana att vaccinera mot säsongsinfluensa, men det är lite annat med hanteringen av det här vaccinet. Det återstår att se vilket vaccin vi får och vilken förvaring som krävs.

Hon säger att de håller sig uppdaterade rörande informationen på Vårdgivarguiden, precis som övrig sjukvård, och där står att riskgrupper mellan 16 och 69 år troligen blir vaccinerade under februari och mars. Och till den gruppen hör många av deras patienter.

Pelarbacken har också det register från Region Stockholm som krävs för att kunna säkerställa att alla får och tar sina två doser. Dyker inte deras patienter upp till det andra vaccinationstillfället är Maria Immala säker på att de ändå når dem via deras uteverksamhet, i form av en buss och bil som åker runt i stan till olika platser.

– När vi är ute träffar vi våra patienter på härbärgen eller andra boenden och kan ge dem dos nummer två på plats.

De underliggande sjukdomar som gör att många hemlösa personer tillhör riskgruppen är Hepatit C, KOL, illa behandlad diabetes och högt blodtryck på grund av missbruk. Katarina Klasa, läkare på Pelarbacken, säger att en diabetes som är illa behandlad beror på att det vid aktivt missbruk är svårt att ta hand om sig på rätt sätt.

– Likaså är övervikt en riskfaktor för våra patienter, till följd av läkemedel mot psykiska besvär som gör dem överviktiga. Och användning av amfetamin ger högt blodtryck, vilket också är en stor riskfaktor.

På Rosenlundsmottagningen, som är en av Region Stockholms mottagningar där patienter erhåller metadon och Subutex, står man också i startgroparna för att vaccinera.

– Vi har både kompetens och utrymmen för att göra det. Och ett sätt för oss att vara beredda är också att se till att vi har frisk personal när det är dags. Vårt mål är att kunna vaccinera här på plats, eftersom de som kommer hit kan ha svårt att ta sig till andra ställen, säger Ulrika Dahl, enhetschef på Rosenlundsmottagningen.

Har ni fått frågor om vaccinering av de patienter som kommer till er?

– Inte nu, men i våras var det en del som frågade om det och undrade hur det skulle bli.

Sprututbytet vid S:t Göran är också en plats dit hemlösa personer vänder sig. Maria Schütz som är enhetschef där säger att de gärna vill vara med och vaccinera när det är dags. Men att de inte vet mer än så just nu.

VACCIN MOT COVID-19

I vaccinet finns en liten del av det virus som orsakar sjukdomen. Viruset är så försvagat att det inte kan skapa någon sjukdom. Genom vaccinet får kroppen i sig en kontrollerad del av det som orsakar sjukdomen. När immunförsvaret kommer i kontakt med vaccinet reagerar det. Immunförsvaret börjar tillverka de celler och antikroppar som behövs för att kroppen ska kunna bli av med just den sjukdomen

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.