Hoppa till innehåll
På bilden: Lotta Borg Skoglund Foto:Magnus Sandberg
Lotta Borg Skoglund

Hjärnkoll

Nästan all forskning om adhd är gjord på killar och män. ”Det är så vi upptäckte adhd en gång i tiden, det var den stökiga pojken”, säger psykiatrikern Lotta Borg Skoglund. Därför har hon skrivit en bok om tjejer, kvinnor och adhd. För att vi ska se dem. För att det inte ska ta flera år längre tid för dem att få hjälp. Och för att vi ska förstå att det finns skillnader.
Text: Maria Hagström Foto: Magnus Sandberg

Lotta Borg Skoglund har gång på gång mött flickor och unga kvinnor som berättar att de har svårt att få ihop sina liv, men att ingen riktigt förstår hur mycket de kämpar. Att ingen sett vad det egentligen handlar om och att de själva inte har fått rätt förklaring. Deras problem har kallats för fel saker.

– Folk ser bara en duktig flicka. Eller så ser de en tjej som totalt trampar igenom och beter sig på ett sätt som man inte tycker att flickor ska bete sig på. Tjejerna säger att det är nåt som varit annorlunda med dem, men de har fått förklaringen för sent.

Därför har Lotta Borg Skoglund skrivit en bok där deras berättelser får ta plats, varvat med det mer kliniska.

– Adhd hos flickor och kvinnor har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet, vare sig inom forskningen eller bland oss som jobbar inom psykiatrin. Vi har varit ganska fokuserade på pojkarna och männen.

I boken Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna, skriver hon om skillnader mellan könen och att adhd kan ta sig andra uttryck hos tjejer än vad vi ofta förknippar med diagnosen. Hon är noga med att påpeka att det hon pratar om är på gruppnivå, att det inte behöver säga något om den enskilda individen. Men på gruppnivå verkar det vara så att flickor har mer ouppmärksamhetssymptom och pojkarna är mer hyperaktiva, vilket syns och märks mer av omgivningen. Därför är vi bättre på att känna igen adhd hos pojkar och män, menar hon.

– De är också ofta mer utåtagerande, medan flickor och kvinnor oftare vänder sina problem och sin ångest inåt mot sig själva. Det blir mer självdestruktivt medan pojkarnas beteende kan vara mer destruktivt för omgivningen. Då märks de återigen mer. Flickorna mår generellt mer dåligt,  de beskriver en sämre livskvalitet och psykisk ohälsa, de känner sig mer annorlunda och skäms mer för sig själva och sina svårigheter. Dessutom blir de av omgivningen ”ovanliga flickor med problem” medan pojkar är ”vanliga pojkar med adhd”.

– Vi tenderar att tolka flickors adhd som psykosociala problem, att det hänt dem något. Att det finns problem i familjen eller i deras andra relationer. När det gäller pojkar tänker vi snabbare på adhd. Vi förklarar oftare pojkarnas problem med biologi.

Biologiskt finns det skillnader, när det gäller våra hormoner och hur kopplingar är organiserade i hjärnan. Män har till exempel mer utvecklade kopplingar inom respektive hjärnhalva medan kvinnor har starkare kopplingar mellan de två hjärnhalvorna.

Läs hela artikeln i Situation Sthlm #269

LOTTA BORG SKOGLUND FÖDD: 1975
BOR: Norrförort
GÖR: Överläkare, forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri. 2015 skrev hon sin avhandling om adhd och beroendetillstånd. Hon har
också givit ut boken Lyssnar din tonåring?
AKTUELL: Med boken Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.