Hoppa till innehåll
Gatuplanet

Förbättrad livssituation för säljarna

Att sälja Situation Sthlm förbättrar livssituationen. Det visar en enkät där 82 procent av de som deltagit uppgav att deras situation förändrats sedan de började sälja tidningen.
Maria Hagström

I enkäten berättar säljarna om en stabilare ekonomi, minskat användande av alkohol och droger och bättre självkänsla. Med egna ord skriver försäljare till exempel:

”Kommit igång med socialen, fickpengar och stolthet”.

”Just nu betyder det allt! Nu när jag är nykter och känner att jag får hjälp och stöd av alla”.

”Jag får extra pengar och slipper stjäla eller prostituera mig, klarar mig”.

”I början hade jag missbruksproblem efter ett tag så slutade jag med drogerna och min ekonomi blev stabilare, jag betalar av mina skulder genom att sälja tidningen”.

Många lyfter fram betydelsen av mötet med kunder, de berättar att det är en stor social vinst, att kunder återvänder och att de träffar många trevliga människor när de säljer tidningen.

”Får en liten slant på fickan och bättre social kontakt vilket jag annars har svårt med. Vågar prata mer med människor” skriver en försäljare.

Och en annan berättar:

”Jag trivs med att möta människor och pratar med många av dom som köper tidningen. Förhoppningsvis lär dom sig av mig också”.

Enkäten delades ut under en vecka i oktober och besvarades av 68 personer.

– Det har varit mycket glädjande att ta del av det som många av försäljarna i enkäten vittnar om – ett kvitto på att det Situation Sthlm gör är viktigt. Och att det förändrar mångas livssituation till det bättre, säger Jenny Lindroth, verksamhetsansvarig för Situation Sthlms sociala verksamhet, som regelbundet genomför anonyma enkäter med tidningsförsäljarna.

”Det har varit mycket glädjande att ta del av”

– Ibland kan enkäterna handla om tidningsförsäljningen, hur gatuförsäljningen fungerar eller om deras livssituation generellt. Det är ett viktigt sätt för oss att få information om hur försäljarna upplever verksamheten och ett bra sätt för oss att få feedback på det vi gör, säger Jenny Lindroth.

Många personer pekar i enkäten på vikten av att ha en sysselsättning, att arbetet med att sälja en tidning innebär värdighet och stolthet, en känsla av att fylla en funktion och att ha något att göra. Några kommenterar också att de använder sig av möjligheten att skriva i tidningen, att uttrycka sig och genom det eventuellt kunna påverka och göra sig hörda.

Försäljarna uppger att deras största problem är brist eller problem med boende och bostad. Det näst största problemet är svårigheter med eller avsaknad av vård och behandling. På tredje plats kommer den psykosociala situationen – såsom oro för framtiden, otrygghet och ensamhet – och därefter pekar de ut ekonomin som ett bekymmer.

På frågan om vad de skulle göra om de inte sålde Situation Sthlm svarade de bland annat att de skulle samla burkar och tigga pengar, dricka mycket mer alkohol, vara sjukare, sitta på kåken, leva ett tråkigare liv, vara kriminell, kanske hitta ett annat jobb eller driva runt på stan utan mål.

Flera personer skriver att de inte skulle leva:
”Knarka ihjäl mig”
”Ligga på kyrkogården, institution, knarkbrott”
”Ingenting, jag skulle vara död”

Situation Sthlms försäljare

Ålder:
Yngste försäljaren: 24 år
Äldste försäljaren: 73 år
Genomsnittsåldern: 51 år

Boendesituation:
Ute: 22 procent
Härbärge/akutboende: 16 procent
Stödboende inom Socialtjänsten: 19 procent
Försöks- eller träningslägenhet: 18 procent
Inneboende eller andrahandsboende: 21 procent

68 försäljare som fyllde i enkäten
Egen lägenhet: 4 procent

68 försäljare har fyllt i enkäten. En av dessa är Nina Galata på bilden ovan.

Artikeln är publicerad i Situation Sthlm #220. 

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.