Hoppa till innehåll
Välgörenhet Sthlm del 2

Ett verk av tillit

Bland några hus vid Ingaröfjärden har man hittat ett eget sätt att dela med sig. Av det man har. Det man kan. Och det man inte behöver längre. Det handlar om givmildhet. Och att försöka skaffa samhörighet och kontakt mellan människor som annars kanske inte skulle träffas. Och att försöka göra någonting för annan.
Alexandra Sundqvist. Foto: Sofia Runarsdotter.

På Ingarö finns en samverkan utöver det vanliga. Här har några av de boende hjälpt varandra att bygga, mura och rita sina hus. De har också anlagt en upplevelseträdgård, samt byggt vedugnsbakeriet Hönan & ägget, dit barn och unga som hamnat utanför systemet kan komma för att lära sig att baka – och växa med uppgiften.

Precis där Johannesdalsvägen öppnar sig mot Ingaröfjärden ligger det lilla vedugnsbakeriet Hönan & ägget. Bakeriet startades förra året av Stina Balkfors, som också bor i huset intill. Hit kan unga komma för att lära sig att baka, arbeta och skapa. Under våren har Hönan & ägget till exempel arbetat med en grupp unga vuxna, mellan 18-25 år.

– Det finns många som har hamnat i kläm av olika anledningar och som inte haft någon chans att bevara förtroendet till sig själva eller andra. Där skolan misslyckats med att fånga upp deras unika förmågor.  Unga som varken pluggar eller arbetar stämplas av myndigheter som ”hemmasittare” fast de flesta egentligen vill göra något med sina liv.

Stina Balkfors menar att aktiviteterna i bakeriet ökat självkänslan hos flera av de medverkande. Gett dem ett sammanhang – och en uppgift att växa med.

– I bakeriet vill jag att de skall känna sig tilltalade, aktiva och därigenom få ett eget förtroende till sig själva. Jag har märkt på ungdomarna att de växer när de känner att de får ett förtroende och blir sedda som dem de är. Självförtroendet, glädjen och lusten har väckts när de får skapa – och när vi skapar tillsammans, säger Stina Balkfors och tillägger:

– Och även om det är en liten sak, så har jag sett samma glitter i ögonen på en ganska hård snubbe som gått härifrån med en påse egenbakade bullar, som i min treårings ögon när hon kommer hem från förskolan med nånting som hon gjort. Just detta – att göra någonting positivt och få erfarenheten av att lyckas med nånting, tror jag är viktigt.

”Unga som varken pluggar eller arbetar stämplas av myndigheter som ”hemmasittare” fast de flesta egentligen vill göra nåt med sina liv”

Hönan & ägget är en verksamhet som möjliggjorts tack vare några av de boende i området.Stina Balkfors och ett antal av hennes grannar har till exempel, under ledning av en av Sveriges få professionella lerbyggare, Johannes Riesterer – som också bor på gatan – murat vedugnen och isolerat bakstugan. De har också startat projektet Tillitsverket, vilket beviljats stöd av Allmänna arvsfonden. Samt anlagt en upplevelseträdgård där barn och vuxna kan leka och skapa tillsammans. Några av de boende har också hjälpt varandra att bygga hus. Någon är arkitekt, en annan kan mura, en tredje kan bygga. De tycks ta till vara på varandras kunskaper, bortom det konventionella transaktionssamhället

Stina Balkfors menar att Tillitsverkets ambition är att skapa en ny folkrörelse, en som sätter de mjuka värdena i fokus och som ökar tilliten mellan människor.

– Samhällsdebatten de senaste åren har ju handlat mycket om att problem uppstår på grund av brist på tillit, att det var en brist på tillit till civilsamhället som fick bilarna att brinna i Husby, till exempel. Vi fördjupar oss i hur tillit, både till mig själv och till andra uppstår. Om vi ska få ett bättre samhälle, där den nya generationen ska klara av att möta framtidens stora utmaningar, måste vi stötta deras skapande förmågor. Jag menar, de ska gå i pension 2070 – och vi har ingen aning om hur världen kommer att se ut då. Det bästa vi kan göra är att ge dem verktyg till att tänka fritt.

I Johannesdalsinitiativet, en stiftelse som de boende på Ingarö skapat, ingår Hönan & ägget och Tillitsverket. Stiftelsen anordnar också lekdagar, temadagar och andra aktiviteter. Till exempel sagodans för barn med funktionsnedsättning, kurser i lera och konstutställningar.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.