Hoppa till innehåll
House basement, taken with fish eye lens with later perspective control for extreme wide angle.
Ersta öppnar skyddat boende för kvinnor med beroende

Ersta Möjlighet

Misshandlade kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik har svårt att få hjälp. I Stockholm saknas skyddat boende med hög säkerhetsklass, som riktas till dem som målgrupp. Och de kan inte få plats på ”vanliga” skyddade boenden. Men 1 februari öppnar ”Ersta Möjlighet” som har den högsta säkerhetsklassificeringen - hemlig adress, personal dygnet runt, säkerhetsdörrar, kamera och väktare.
Text: Maria Hagström Foto: iStock

– Behovet finns, helt uppenbart. Jag tror också att det finns ett stort mörkertal, säger Ann-Sofi Wetterstrand, socialchef på Ersta diakoni.

Sedan tidigare driver Ersta diakoni ett skyddat boende för kvinnor som flytt tillsammans med sina barn från våld i familjen – Ersta Fristad. Regelbundet har de fått platsförfrågningar från socialtjänsten som de tvingats säga nej till. Då har det handlat om kvinnor i ett aktivt missbruk. Det finns få alternativ till skydd för dessa kvinnor, trots att studier visar att de befinner sig i en särskilt utsatt situation och att våld är ett vanligt inslag i deras vardag. De kan också ha svårare att ta sig ur våldsamma relationer eftersom partnern kan vara den som förser henne med droger och bostad.

– Kanske blir hon hemlös om hon lämnar honom, då är det en väldigt avgörande faktor. Det sociala skyddsnätet ser också sämre ut, man har kanske ingen som står på torra land och kan hjälpa till. Då är risken att man blir kvar i relationen. Det hoppas vi kunna hjälpa till att bryta nu, säger Ann-Sofi Wetterstrand.

Boendet Ersta Möjlighet kommer att ha åtta platser. Kvinnorna kan få stöd i kontakt med olika myndigheter, hjälp att planera för framtiden och bryta den beroendeställning de befinner sig i. Ersta Möjlighet jobbar även för att förändra missbrukssituationen, utifrån var personen befinner sig och klarar av.

– Det är väldigt viktigt att de här kvinnorna känner att de kommer till oss och först och främst får skydd. Inte att de behöver inrätta sig i en massa krav och regler, säger Ann-Sofi Wetterstrand.

Hur länge kan de stanna?

– Vi har ingen bortre gräns. Det är socialtjänsten som beställer platserna, så det beror på vad de har för plan. Fram till nyligen fanns det ett skyddat boende, som drevs av Qjouren, där inga krav på drogfrihet ställdes. Men det tvingades stänga på grund av brist på placeringar från kommuner.

– Socialtjänsterna har blivit mer sparsamma i att vilja betala för en placering och det blev ohållbart för det skyddade boendet att gå runt ekonomiskt, säger Sofia Bellucci Feijen, ordförande för Qjouren.

De fortsätter däremot att driva en kvinnojour som riktar sig till kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution.

– Vi kommer under 2019 utveckla en uppsökande och öppen verksamhet. Vi kommer fortsätta erbjuda samtalsstöd, juridisk rådgivning, ledsagning i kontakt med myndighetsinstanser. På sikt hoppas vi kunna öppna upp det skyddande boendet igen, förutsatt att ekonomin och förutsättningarna finns, säger Sofia Bellucci Feijen.

Stöd Situation Sthlm

Ditt stöd bidrar till Situation Sthlms arbete med att nå hemlösa människor i ett första steg från gatan för att lotsa dem vidare på sin väg tillbaka till samhället.