Situation Sthlm
Hälsa

Ensamheten kan vara dödlig

Publicerad: 2021-11-05 09:09:27 Av: Text: Ulf Stolt Foto: ISTOCKPHOTO

I två nya rapporter från CES, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, följer man upp utvecklingen i fysisk och psykisk hälsa hos de personer i Stockholms län som i folkhälsoenkäten 2014 uppgav att de besvärades av ensamhet.

3 av tio i åldern 16 till 29 år, och lika många i åldersgruppen över 85 år, uppgav då att de besvärades av ensamhet – 100 000 unga och 10 000 äldre.

Under åren 2015 till 2018 dog ensamma personer av psykiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar i nervsystemet samt förgiftningar i högre utsträckning än personer som inte besvärades av ensamhet.

– Eftersom ensamhet är relativt vanligt, innebär sambandet med dödlighet att ensamhet kan visa sig vara ett betydande samhällsproblem, säger Anton Laget, enhetschef CES.