Situation Sthlm
Foto

En dag i stadens arkiv

Publicerad: 2020-11-05 14:40:53 Av: Text: Gerd Eriksson Bild: Digitala Stadsmuseet

I arkiven finns det som är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Temat i årets Arkivens dag är ”Svart på vitt” och handlar om fotografier. I Stadsmuseets arkiv finns fotografier som på olika sätt berättar om oss och staden.

Under Arkivens dag får man träffa en fotoarkivarie som berättar och visar deras digitala fotosamling och hur man själv kan söka i den. Två fototekniker är också för plats för att prata om hur digitaliseringen gått till. Och Stadsmuseets egen fotograf berättar om hur han dokumenterar dagens Stockholm.

Även Stadsarkivet på Liljeholmen öppnar upp sina arkiv. Där ger en antikvarie handfasta råd och tips på hur man bäst förvarar sina analoga fotografier för eftervärlden.

FOTNOT:

Arkivens dag, lördag 14 november.