Situation Sthlm

Sista onsdagen varje månad kommer ett nytt nummer av Situation Sthlm ut. Så har det sett ut i över tjugo år. Vi är den enda månadstidningen i landet som sysslar med den snäva form av lokaljournalistik i magasinsformat som vi gjort till vårt kännetecken. 21.000 personer köper tidningen varje månad. 120.000 läser den.

Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 52 sidor varje månad, 11 gånger om året, i över tjugo år – som i ett vidare perspektiv också berättar någonting om staden och tiden nu. Och varför du köpt en tidning av en hemlös människa på gatan.

Priser och utmärkelser

Två volymer av boken ”Hemlös – med egna ord” har givits ut 2008 och 2015. Boken ”Raines Dagbok” gavs ut 2010. Hemlöse tidningsförsäljaren Raine Gustafssons samlade, prisbelönta (han delade PEN-klubbens Bernspris med Situation Sthlm 2005) dagböcker – etthundratrettiotre stycken – som under tolv år från våren 1998 till våren 2010 utan avbrott publicerats i Situation Sthlm. Aldrig tidigare, någonstans i världen, har en sådan dagbok, skriven av en hemlös person medan det hemlösa livet pågick, löpande publicerats i en tidskrift. Eller senare givits ut i bokform.

Situation Sthlm har tilldelats bland andra Svenska PEN:s Bernspris 2005 med motiveringen: ”För att den med pondus visar att det Stockholm offentligheten placerat i periferin egentligen ligger i centrum. Med siktet envist vänt mot bostadspolitikens och psykiatrireformens återvändsgränder och med en kulturbevakning som står sig när andra kulturtidskrifter går omkull”. Samt Publicistklubbens Stora Pris 2006 med motiveringen: ”Ger en röst åt de utsatta och utslagna i samhället och vidgar därmed yttrandefriheten”. 2015 mottog tidningens chefredaktör Ulf Stolt Sveriges Tidskrifters Stora pris och 2011 tilldelades Situation Sthlms Live.radio ”Radioskugga”, av och med säljarna, Radiopriset i kategorin Årets Närradio.

Tidningens reklamkampanjer vann 2006 och 2007 Sveriges Tidskrifters pris i kategorin ”Årets reklamkampanj”. Och kampanjen ”Det är inte vem som helst som säljer Situation Sthlm” – med försäljarnas CV:n – vann 2012 två brons och ett silverlejon i Cannes, samt ett Silverägg på Guldäggsgalan samma år.

Utgivare

Situation Sthlm ges ut av Situation Sthlm AB. Tidningen är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden och kommer ut sista onsdagen i månaden 11 gånger om året. Situation Sthlm AB ägs i lika delar av chefredaktör Ulf Stolt, Rainbow Sweden samt Ideella föreningen Situation Sthlm. Aktiebolaget delar inte ut vinst till aktieägarna, allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.